2024. godina
Službeni glasnik općine Usora, broj 1/24, od 8.1.2024. godine
Službeni glasnik općine Usora, broj 2/24, od 14.2.2024. godine
Službeni glasnik općine Usora, broj 3/24, od 13.3.2024. godine
Službeni glasnik općine Usora, broj 4/24 od 29.4.2024 godine
Službeni glasnik općine Usora, broj 5/24 od 11.6.2024 godine

2023. godina
Službeni glasnik općine Usora, broj 1/23, od 27.1.2023. godine
Službeni glasnik općine Usora, broj 2/23, od 30.1.2023. godine
Službeni glasnik općine Usora, broj 3/23, od 14.03.2023. godine
Službeni glasnik općine Usora, broj 4/23, od 3.5.2023. godine
Službeni glasnik općine Usora, broj 5/23, od 19.6.2023. godine
Službeni glasnik općine Usora, broj 6/23, od 11.8.2023. godine
Službeni glasnik općine Usora, broj 7/23, od 29.9.2023. godine
Službeni glasnik općine Usorabroj 8/23, od 23.11.2023. godine

2022. godina
Službeni glasnik općine Usora, broj 1/22, od 8.2.2022. godine
Službeni glasnik općine Usora, broj 2/22, od 23.3.2022. godine
Službeni glasnik općine Usora, broj 3/22, od 25.3.2022. godine
Službeni glasnik općine Usora, broj 4/22 od 17.5.2022. godine
Službeni glasnik općine Usora, broj 5/22 od 20.5.2022. godine
Službeni glasnik općine Usora, broj 6/22 od 24.6.2022. godine
Službeni glasnik općine Usora, broj 7/22 od 14.7.2022. godine
Službeni glasnik općine Usora, broj 8/22 od 29.7.2022. godine
Službeni glasnik općine Usora, broj 9/22 od 7.9.2022. godine
Službeni glasnik općine Usora, broj 10/22 od 10.10.2022. godine
Službeni glasnik općine Usora, broj 11/22 od 11.11.2022. godine
Službeni glasnik općine Usora, broj 12/22 od 16.11.2022. godine
Službeni glasnik općine Usora, broj 13/22 od  30.12.2022. godine


2021. godina


2020. godina

2019. godina

    
2018. godina
    
2017. godina
 

2016. godina

2015. godina

2014. godina
 
2013. godina
 
2012. godina
  
2011. godina
Službeni glasnik općine Usora, broj 1/11, od 14.01.2011. godine
Službeni glasnik općine Usora, broj 2/11, od 04.03.2011. godine
Službeni glasnik općine Usora, broj 3/11, od 16.05.2011. godine
Službeni glasnik općine Usora, broj 4/11, od 30.06.2011. godine
Službeni glasnik općine Usora, broj 5/11, od 01.08.2011. godine
Službeni glasnik općine Usora, broj 6/11, od 16.11.2011. godine
 
2010. godina
         
2009. godina
       
       

Preuzmite:
1. sluzbeni_glasnik_6-09