Općinski načelnik je nositelj izvršne vlasti u okviru prava i dužnosti Općine. Općinski načelnik rukovodi svim općinskim službama za upravu kao organima uprave i posebnim službama, te drugim tijelima uprave koja se sukladno zakonu osnivaju u Općini. 

Općinske službe za upravu: