fbpNa osnovu članka 7. Pravilnika o uvetima, načinu, kriterijima i postupku za dodjelu sredstava za pružanje pomoći u rješavanju stambenih pitanja pripadnika branitelskih populacija, a u skladu sa Odlukom o raspisivanju javnog natječaja, Upravni odbor Fondacije za pružanje pomoći u rješavanju stambenih pitanja pripadnika braniteljskih populacija (u daljem tekstu: Fondacija) objavljuje redoviti godišnji

JAVNI NATJEČAJ

ZA PRUŽANJE POMOĆI U RJEŠAVANJU

STAMBENIH PITANJA PRIPADNIKA BRANITELSKIH POPULACIJA

    

 

karuse1Sukladno Odluci Općinskog vijeća općine Usora, dana 20.03.2015. godine obilježena je obljetnica Bitke za Makljenovac, Ularice i Karuše, kao i Dan prestanka opsade Usore. Bio je to spomen na dan kada je 1993. godine, zajedničkim snagama 110. Brigade Hrvatskog vijeća obrane Usora i Armije BiH, spriječen proboj neprijateljske vojske u naselju Karuše, kao i sjećanje na razdoblje iz 1994. godine kada je Usora izašla iz okruženja.

 
Posjeta Vukovarsko-srijemskoj županiji
PDF Print E-mail
vukovarVUKOVAR, 23.03.2015. – Općinski načelnik Ilija Nikić sa pomoćnicima Dario Katić i Anto Bonić posjetio je na poziv zamjenika župana Željka Cirbe Vukovarsko-srijemsku županiju. Na radnom sastanku pored zamjenika župana Željka Cirbe sudjelovali su Marinko Beljo, predstojnik Ureda župana, Kristina Černok, zamjenica pročelnice Upravnog odjela za međunarodnu suradnju i EU poslove, te Ivan Rimac, direktor Agencije za razvoj Vukovarsko-srijemske županije “HRAST” d.o.o.

 

 

Na temelju članka 19. Odluke o Javnim priznanjima općine Usora («Službeni glasnik općine Usora» broj:3/12) Općinski načelnik općine Usora raspisuje

J A V N I  N A T J E Č A J

I.

za predlaganje dobitnika Javnih priznanja općine Usora u 2015. godini u povodu obilježavanja 15. svibnja - Dana općine Usora

  • Plaketa općine Usora za životno djelo
  • Godišnja plaketa općine Usora
 

Povodom obilježavanja 15. svibnja - Dana općine Usora dodjeljuju se javna priznanja općine Usora zaslužnim osobama. Sukladno Odluci o javnim priznanjima općine Usora („Službeni glasnik općine Usora“ broj:3/12) pored ostalih priznanja, dodjeljuje se i javno priznanje Počasni građanin općine Usora.

Sukladno naprijed navedenom obavještavamo ovlaštene predlagače da je u tijeku postupak predlaganja kandidata za javno priznanje Počasni građanin općine Usora.

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>
Page 1 of 48