Na temelju članka 363. st. 1. Zakona o stvarnim pravima Federacije Bosne i Hercegovine ("Sl. novine FBIH" br. 66/13 i 100/13), članka 1. Pravilnika o postupku javnog konkursa za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine, županija, općina i gradova ("Sl. novine FBIH" br. 17/14), te odluke Općinskog vijeća Općine Usora o uvjetima i načinu prodaje nekretnine, br. 01-05-108/15 od 20.04.2015. godine Općinski načelnik Općine Usora objavljuje:

J A V N I  N A T J E Č A J

za prodaju nekretnine u vlasništvu Općine Usora

 

javnioglasNa temelju članka 102. u vezi sa člankom 103. Zakona o poljoprivrednom zemljištu  («Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine» broj 52/09, Zakona o građevinskom zemljištu (Službene novine FBiH», broj 25/03), Zakona o stvarnim pravima u FBiH («Sl. novine FBiH», broj 66/13,100/13), članka 3. Odluke o pravu preče kupovine nekretnina na teritoriji općine Usora («Službeni glasnik općine Usora» broj: 3/2015) i članka  4. Instrukcije o provođenju Odluke o pravu preče kupovine na teritoriji Općine Usora broj: 02-24-02/15 od 01.04.2015. godine i pristiglih ponuda, Služba za gospodarstvo i financije Općine Usora dana 24.04.2015. godine  r a s p i s u j e:

JAVNE OGLASE
    za kupovinu nekretnina/zemljišta
 

01U općini Usora kao i diljem svijeta prigodnim ekološkim akcijama obilježen je 22.travnja, "međunarodni Dan planeta Zemlje", s ciljem skretanja pažnje građanima na značaj očuvanja prirode i sprječavanja negativnih posljedica po životnu sredinu. Obilježavanju ovog datuma odazvale su se i škole sa područja općine Usora.

 
Rokovi prijave početka proizvodnje
PDF Print E-mail

all1Podsjećamo poljoprivredne proizvođače sa područja općine Usora da ukoliko žele ostvariti pravo na novčanu podršku iz sredstava namijenjenih za poticaje Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, i ukoliko ispunjavaju kriterije predviđene Pravilnikom o načinu i uvjetima ostvarenja novčane potpore po modelu poticaja proizvodnji (“Službene novine Federacije BiH”, 60/14 i 75/14) izvrše prijavu početka proizvodnje na obrascu P1 uz ažuriranu listu korištenja iz RPG-a za:

 

001USORA, 16.04.2015. - U sali za sastanke Općine Usora, održana je od strane izrađivača, Instituta za hidrotehniku Građevinskog fakulteta Sarajevo, prva prezentacija "Studije izvodljivosti postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda za područje tri općine: Doboj jug, Tešanj i Usora".

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>
Page 1 of 50