javnioglasPONOVNI JAVNI OGLAS

ZA IZBOR I IMENOVANJE PREDSJEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG VIJEĆA ZDRAVSTVENE USTANOVE ČIJI JE OSNIVAČ OPĆINA USORA

 

progrzapJavni poziv

za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja i samozapošljavanja u oblasti poljoprivrede 2015. 

 

pejiciNa osnovu prikupljenih informacija i u skladu sa bodovanjem projekata, Komisija za vrednovanje i rangiranje projekata pristiglih na Javni poziv je odabrala sljedeće lokacije za implementaciju projekata sanacije klizišta na teritoriji FBiH: 

1.    BIHAĆ – klizište Gornji Rekići
2.    VISOKO – klizište Klisa
3.    ZENICA – klizište Bare
4.    NOVO SARAJEVO – Klizište K1 i K2 Pofalići
5.    USORA – klizište Pejići

   

 

deratizacijaNa temelju članka 9. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (“Službene novine Federacije BiH”, broj 29/97), članka 62. Zakona o organizaciji organa uprave u FBiH (“Službene novine Federacije BiH”, broj 35/05) i članka 108. Statuta općine Usora (“Službeni glasnik općine Usora”, broj 2/08) Općinski načelnik donosi:

 N A R E D B U
o provođenju preventivne sistematske deratizacije na području općine Usora
proljetna faza 2016. godine
 

1Usora, 16.06.2016. godine. - Izvršen je terenski obilazak radova na Projektu: Sanacija klizišta ''Prakljačići'', u Alibegovcima, općina Usora. Terenska posjeta je izvršena od strane predstavnika FMPVŠ, predstavnika izvođača radova, stručno tehničkog-nadzora i koordinatora radova, kojom prilikom su dogovorene daljnje aktivnosti i dinamika izvođenja radova.

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>
Page 1 of 57