Osnovne informacije o poduzetničkoj zoni Žabljak

Poduzetnička zona Žabljak osnovana je Odlukom br: 01-05-51/08 od 12.05.2008. god. (Službeni glasnik općine Usora, broj: 03/08). Obuhvat poduzetničke zone je proširivan u dva navrata i to Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke br: 01-05-294/14 od 28.10.2014. godine (Službeni glasnik općine Usora, broj: 9/14) i Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke br: 01-05-132/19 od 4.6.2019. godine(Službeni glasnik općine Usora, broj: 6/19).

Zonu karakterizira dobra prometna povezanost te blizina važnijih regionalnih prometnica, koridora Vc te magistralnih puteva M4 i M17. Ukupna površina zone sa uključenim prometnicama je 273.700 m2 (27,37 ha). Infrastruktura u obuhvatu zone je većim dijelom izgrađena, tako su urađene asfaltne prometnice uz sve parcele, trotoari, rasvjeta, oborinska odvodnja i kanalizacija.

Vlasnička struktura u poduzetničkoj zoni je takva su površine većim dijelom u privatnom vlasništvu. Zauzeće površina aktivnim korisnicima je 41% ili 112.217 m2.

U Poduzetničkoj zoni aktivno je 8 privrednih subjekata, koji upošljavaju 379 uposlenika. 

Pozicija zone:Detaljan prikaz zone kao i informacije o dostupnosti slobodnih parcela pogledajte OVDJE.Preuzmite:
1. zabljak-upitnik-za-jls-zone-zadnji