Javni oglas za imenovanje 1 (jednog) predsjednika i člana Općinskog izbornog povjerenstva Usora

Na temelju članka 2.12. stavak 5. Izbornog zakona Bosne i Hercegovine («Službeni glasnik BIH» broj:23/01, 7/02, 20/02, 25/02, 20/04, 25/05, 52/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13, 7/14, 31/16 i 41/20), Naputka o utvrđivanju kvalifikacija, broja, imenovanju i razrješenju i obuci članova izbornih povjerenstava osnovne izborne jedinice u Bosni i Hercegovini (prečišćeni tekst) («Službeni glasnik BIH» broj:29/18 i 36/19) i Odluke o objavljivanju Javnog oglasa za imenovanje jednog (1) predsjednika i člana Općinskog izbornog povjerenstva Usora («Službeni glasnik Općine Usora» broj:4/21) raspisuje se

Odluka o raspodjeli financijskih sredstava iz granta za udruge i fondacije koje nisu obuhvaćene odlukama za kulturu i sport

Na temelju Proračuna općine Usora za 2021. godinu i Odluke o načinu i postupku raspodjele sredstava udrugama i fondacijama koja nisu obuhvaćena odlukama za kulturu i sport (Službeni glasnik općine Usora broj: 13/18 i 11/19), Javnog poziva za odabir programa koji će se sufinancirati iz Proračuna općine Usora za 2021. godinu – Transfer za udruge i fondacije koje nisu obuhvaćene odlukama za kulturu i sport broj: 02-36-8/21 od 08.04.2021. godine a na prijedlog Povjerenstva za provođenje Javnog poziva, Općinski načelnik donosi: