Obilazak radova u obuhvatu poduzetničke zone Srednja Omanjska -

Usora, 26.04.2019. godine – Općinski načelnik Zvonimir Anđelić je sa suradnicima Antom Bonić, pomoćnikom za gospodarstvo i financije te koordinatorom projekta Ivicom Labudović obišao danas u Srednjoj Omanjskoj radilište na projektu 'Rekonstrukcija prometnice u poduzetničkoj zoni Srednja Omanjska, Faza I. općina Usora' koje izvodi poduzeće  ‘RIAL-ŠPED’ do.o.o Doboj Istok.

Početak radova na rekonstrukciji prometnice

Dana 15.04.2019. godine započeli su radovi na realizaciji projekta 'Rekonstrukcija prometnice u poduzetničkoj zoni Srednja Omanjska, Faza I. općina Usora'. Radovi se odnose na rekonstrukciju prometnice na lokaciji „Lugovi“ – dionica od mosta riječice Lužanjke do ulaza u Tokiće. Izvođač radova je RIAL-ŠPED d.o.o. Doboj IStok a vrijednost potpisanog ugovora iznosi 249.583,23 KM sa uračunatim PDV-om. Sredstva su osim Proračunom općine Usora osigurana i grant sredstvima Federalnog ministarstva razvoja poduzetništva i obrta koje je za ovu namjenu putem Grant sheme "Unapređenje poduzetničkih zona u FBiH" odobrilo 163.248,80 KM.

Obavijest o održavanju javne rasprave o Nacrtu Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utemeljenju Poduzetničke zone Žabljak

zabljakObavještavaju se svi građani da je u tijeku izrada Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju namjene zemljišta i utemeljenju Poduzetničke zone Žabljak te da je Općinsko vijeće usvojilo Nacrt iste, Zaključkom broj 01-05-70/19 od 01.04.2019. godine. Nacrt Odluke će biti izložena na javni uvid u uredu broj 7. u sjedištu Općine Usora i to u periodu od 05.04.2019.g. do 06.05.2019.g. u vremenu od 10,30 do 14,00 sati.

 

Obavijest o održavanju javne rasprave o Nacrtu Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utemeljenju Poduzetničke zone Srednja Omanjska

srednja omanskaObavještavaju se svi građani da je u tijeku izrada Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utemeljenju Poduzetničke zone Srednja Omanjska, te da je Općinsko vijeće usvojilo Nacrt iste, Zaključkom broj 01-05-71/19 od 01.04.2019. godine. Nacrt Odluke će biti izložena na javni uvid u uredu broj 7. u sjedištu Općine Usora i to u periodu od 05.04.2019.g. do 06.05.2019.g. u vremenu od 10,30 do 14,00 sati. 

Potpisan Ugovor o dodjeli sredstava za realizaciju projekta „Rekonstrukcija prometnice u poduzetničkoj zoni Srednja Omanjska - Lugovi, Faza I.“

media-share-0-02-04-35f4aae1dadb71f00cc8045318f20358c70363514b7318f632d3b387e1ddc69e-82f76f04-c850-42bb-bc33-acf9b4ed1b04Dana 05.09.2018. godine zaključen je Ugovor o dodjeli sredstava u sklopu Grant sheme „Unapređenje poduzetničkih zona u Federaciji BiH“ između Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta i Općine Usora u cilju realizacije projekta „Rekonstrukcija prometnice u poduzetničkoj zoni Srednja Omanjska - Lugovi, Faza I“. Predmetnim Ugovorom Ministarstvo dodjeljuje općini Usora sredstva u iznosu od 163.248,80 KM. Odobreni iznos predstavlja 69,69% od ukupno prihvatljivih troškova utvrđenih u Budžetu Projekta koji iznose 234.248,80 KM. Preostali iznos od 71.000 KM je osigurala općina Usora Proračunom za 2018. godinu na poziciji za uređenje poduzetničkih zona. 

Temeljem odluke Općinskoga vijeća potpisani ugovori između Ferretto Group Central Europe d.o.o. Usora i Općine Usora

0-02-05-a95711b6a3547591f05425f170b7be60546527c396444532f15676e9c5d36f87 fullJelah, 31.01.2018. - U notarskom uredu Elvire Medarić, Notarke u Jelahu potpisana su dva ugovora između Općine Usora i firme Ferreto Group Central Europe d.o.o. Usora. Ugovore su potpisali Općinski načelnik Zvonimir Anđelić i generalni direktor Ferretto Group Central Europe d.o.o. Usora Džemal Klepić. Potpisivanju ugovora prethodili su pregovori između Općine Usora i ovoga značajnog investitora, a koji su vezani za odredbu u osnovnom Ugovoru o prometu nepokretnosti (prodaji zemljišta), broj OPU-IP 268/16 od 16.03.2016. godine u 'Lugovima', prema kojemu je Općina Usora preuzela značajnu financijsku obvezu.

Obilazak radova i posjeta gospodrstvenicima u obuhvatu Poduzetničke zone Žabljak

viber image1Usora,05.08.2017. godine – Općinski načelnik Zvonimir Anđelić sa suradnicima Antom Bonić, pomoćnikom za gospodarstvo i financije i geodetom Ivanom Katić obišao je u Žabljaku radilište na asfaltiranju prometnice u obuhvatu Poduzetničke zone Žabljak, duljine 450 metara, koje je ugovoreno sa ‘Geokop’ do.o.o Derventa i radilište na izgradnji kanalizacijske mreže u duljini 3,0 km, koje izvodi ‘DIV Jeleč’ Makljenovac-Usora.