katic

Rukovoditelj Službe: 

Dario Katić, dipl.ing.građ,  pomoćnik općinskog načelnika 

Kontakt: +387 (0)32 893-479, 032/809-447, Faks: 032/893-514

Mobitel: 063/719-161 Cover artCover art

E-mail: dario.katic@usora.com

 

    

U okviru službe obavljaju se stručni, administrativni i drugi poslovi koji se odnose na:
 
 • održavanje premjera, katastra zemljišta i katastra nekretnina;
 • utvrđivanje i snimanje nastalih tehničkih promjena na zemljištu i drugim objektima  koji su od uticaja na podatke premjera i katastra zemljišta;
 • provođenje utvrđenih promjena na geodetskim planovima i katastarskom operatu;
 • promjene upisa na posjedima i vlasništva na nekretninama u odgovarajućim  upisnim listovima;
 • obnavljanje i dopunjavanje geodetske mreže;
 • održavanje promjena i snimanje podzemnih instalacija;
 • rješavanje u upravnim postupcima kod uzurpacija, eksproprijacija / izvlaštenja,  rješavanje drugih imovinsko pravnih odnosa vezanih za zemljište državne svojine (preuzimanje, dodjela, prodaja i sl.);
 • pripremanje i sudjelovanje u izradi prostorno planske dokumentacije;
 • poslovi oko pretvorbe zemljišta;
 • rješavanje po zahtjevima stranaka za izdavanje urbanističke suglasnosti,   građevinske i uporabne dozvole;
 • poslovi urbanizacije prostora, izgradnja industrijskih, stambenih i javnih objekata;
 • pripremanje odluka iz nadležnosti službe za sjednice Općinskog vijeća;
 • ostali poslovi i dužnosti iz nadležnosti službe u skladu sa zakonom i propisima.
     

U Službi su organizirani slijedeći Odsjeci:

 • Odsjek za geodetske poslove, katastar nekretnina i komunalnih uređaja
 • Odsjek za imovinsko-pravne poslove, prostrono uređenje i građenje