katic

Rukovoditelj Službe: 

Dario Katić, dipl.ing.građ,  pomoćnik općinskog načelnika 

Kontakt: +387 (0)32 893-479, 032/809-447, Faks: 032/893-514

Mobitel: 063/719-161 Cover artCover art

E-mail: dario.katic@usora.com

 

    U okviru službe obavljaju se stručni, administrativni i drugi poslovi koji se odnose na:

 •  održavanje premjera, katastra zemljišta i katastra nekretnina;
 •  utvrđivanje i snimanje nastalih tehničkih promjena na zemljištu i drugim objektima koji su od uticaja na podatke premjera i katastra zemljišta;
 •  provođenje utvrđenih promjena na geodetskim planovima i katastarskom operatu;
 •  promjene upisa na posjedima i vlasništva na nekretninama u odgovarajućim upisnim listovima;
 •  obnavljanje i dopunjavanje geodetske mreže;
 • održavanje promjena i snimanje podzemnih instalacija;
 •  rješavanje u upravnim postupcima kod uzurpacija, eksproprijacija / izvlaštenja, rješavanje drugih imovinsko pravnih odnosa vezanih za zemljište državne svojine (preuzimanje, dodjela, prodaja i sl.);
 •  pripremanje i sudjelovanje u izradi prostorno planske dokumentacije;
 •  poslovi oko pretvorbe zemljišta;
 •  rješavanje po zahtjevima stranaka za izdavanje urbanističke suglasnosti, građevinske i uporabne dozvole;
 •  poslovi urbanizacije prostora, izgradnja industrijskih, stambenih i javnih objekata;
 • pripremanje odluka iz nadležnosti službe za sjednice Općinskog vijeća;
 •  ostali poslovi i dužnosti iz nadležnosti službe u skladu sa zakonom i propisima.