Sastav Općinskog izbornog povjerenstva Usora je sljedeći:

  1. Martin Grujo, predsjednik
  2. Muhamed Tokmić, član
  3. Ivana Šimić, član

KONTAKT:

Telefon:

  • 032/895/297

e-mail: 

  • martin.grujo@usora.com
  • mukytokmic@yahoo.com
  • simic_ivana@hotmail.com