Ovaj odsjek obavlja stručne, administrativne i druge poslove koji se odnose na ostvarivanje prava branitelja i članova njihovih obitelji, zdravstvenu zaštitu, socijalnu zaštitu, rad, zaštitu obitelji prognanika i izbjeglih osoba, civilne žrtve rata, poslovi vezani za prosvjetu (predškolsko, osnovno, srednje i visoko 16.3.2021.god. Službeni glasnik Općine Usora Broj:3 Stranica 36. obrazovanje), korištenje kulturno povijesnog i prirodnog naslijeđa, muzejsku, likovnu, kazališnu, glazbenu, filmsku, izdavačku, knjižničnu djelatnost, pomaganje razvoja i rada kulturnih društava i udruga, kontakt sa mjesnim zajednicama.

 

Sistematizacija radnih mjesta, utvrđuje se sljedeće pozicije: