U okviru projekta Osnaživanje civilnog društva Zapadnog Balkana za reformisanu javnu upravu (WeBER 2.0), nedavno je pokrenut portal Mojauprava.ba. Na ovom portalu građani mogu da anonimno podijele svoja iskustva sa uslugama javne uprave, kao i da vide kakva su iskustva drugih građana.

Pozivaju se građani da anonimno i kratko napišu svoja iskustva sa uslugama javne uprave, u koje spadaju i administrativne usluge općine Usora (ovjere dokumenata, izvodi iz matičnih knjiga i dr.) na portalu Mojauprava.ba: https://www.mojauprava.ba/podijlite-iskustvo/.

 

Priče i iskustva građana će biti iskorišteni za formiranje preporuka za unapređenja i reforme.

Portal Mojauprava.ba je uspostavljen u okviru projekta Osnaživanje civilnog društva Zapadnog Balkana za reformisanu javnu upravu (WeBER 2.0) koji se realizuje u saradnji sa mrežom Think for Europe (TEN) i uz podršku briselskog Centra za europsku politiku (European Policy Centre – EPC). 

Prati(mo) svoju reformu! #EU_WeBER