Ovaj odsjek obavlja upravne stručne, administrativne i druge poslove vezane za planiranje i razvoj gospodarstva u okviru nadležnosti Općine, vodi postupke javne nabave, identificiranje razvojne politike, poslovi upravljanja i koordinacije sredstvima za razvoj, koordinacija u procesu identifikacije, formulacije i utvrđivanja prioritetnih programa i projekata u Općini, razvoj poduzetništva, poticanje investitora za ulaganje, izrada idejnih projekata razvoja, te stvaranje boljih uvjeta života i rada na području općine Usora. Prati sve javne pozive za ostvarivanje grantova ili drugih vidova poticaja, obavještava moguće korisnike, odnosno potencijalne aplikante. U ime Općine aplicira, a svim drugim potencijalnim korisicima pomaže pri apliciranju (razne udruge, građani pojedinci, mjesne zajednice i sl.). Prati realizaciju projekata i provođenje monitoringa nad realiziranim projektima, te pruža svaku drugu podršku. Brine za unutarnju tehničku organizaciju i održavanje sustava Općine (telefon, internet, mreža, serveri i sl.)

 

Sistematizacija radnih mjesta, utvrđuje se sljedeće pozicije: