Ovaj odsjek obavlja stručne, administrativne i druge poslove koji se odnose na zdravstvenu zaštitu, socijalnu skrb, rad, zaštitu obitelji prognanika i izbjeglih osoba, civilne žrtve rata, ostvarivanje prava branitelja i članova njihovih obitelji, suradnja sa Crvenim križom i  drugim humanitarnim organizacijama, uspostavljanje gospodarske, kulture, prosvjetne i druge suradnje sa iseljenicima sa teritorije općine Usora, poslovi vezani za školstvo (predškolsko, osnovno, srednje i visoko obrazovanje), kulturna zaštita, korištenje kulturno povjesnog i prirodnog  naslijeđa, muzejsku, likovnu, kazališnu, glazbenu, filmsku, izdavačku, knjižničku djelatnost, pomaganje razvoja i rada kulturnih društava i udruženja, razvoja športa, tehničke i tjelesne kulture, razvoj znanosti, informatička djelatnosti, funkcioniranje  sustava  informiranja kontakt sa mjesnim zajednicama.