Ovaj odsjek obavlja upravne, stručne i administrativne poslove koji se odnose na industriju, energetiku, promet i veze, trgovinu, ugostiteljstvo, obrt i turizam, poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu u okviru nadležnosti Općine, izdaje odobrenja za rad, kontaktira sa gospodarstvenicima, posreduje između građana- stranaka i viših razina vlasti i organizacija, bavi se organiziranjem javnog prijevoza, vrši utvrđivanje minimalnih uvjeta u poslovnim prostorima, vođenje registra poljoprivrednih gospodarstavs (RPG) i registra klijenata (RK), rješavanje zahtjeva u oblasti poljoprivrede pri ostvarivanju prava na poticaje na općinskoj, županijskoj i federalnoj razini, snima stanje u poljoprivredi, prikuplja podatke o zasijanim površinama, izdaje potvrde za uvoz poljoprivrednih strojeva, obrađuje statističke podatke, radi na izradi šumsko- gospodarstvene osnove, vodi evidenciju o izvorištima pitke vode, izdaje vodoprivredne suglasnosti, sudjeluje u izradi vodozaštitnih zona, predlaže donošenje programa iz oblasti turizma, analizira turističke resurse i predlaže mjere za razvoj turizma sudjeluje u realizaciji projekata i programa turističkih manifestacija i dr. 

Sistematizacija radnih mjesta, utvrđuje se sljedeće pozicije: