Ana Nikić, Općinski suradnik za imovinsko pravne poslove, prostorno uređenje i građenje

Tel: +387 032/889-048 , Mob: 063/374-259,

E-mail:  ana.nikic@usora.com


U odsjeku za imovinsko – pravne poslove, prostorno uređenje i građenje obavljaju se svi poslovi koji se odnose na imovinske odnose na nekretninama državne svojine, odnosi koji nastaju uzurpacijom, eksproprijacijom / izvlaštenjem i sličnim postupcima, obavlja upravne, stručne, administrativne i druge poslove vezane za urbanistički razvoj i prostorno planiranje, izgradnju industrijskih, stambenih i javnih objekata. Rješavanje po zahtjevima pravnih i fizičkih osoba za izdavanje urbanističke suglasnosti, građevinske i uporabne dozvole, priprema i sudjelovanje u izradi prostorno planske dokumentacije i druge poslove po nalogu šefa i Načelnika. 

Sistematizacija radnih mjesta, utvrđuje se sljedeće pozicije:

Martin Grujo, dipl.pravnik