U odsjeku za imovinsko – pravne poslove, prostorno uređenje i građenje obavljaju se svi poslovi koji se odnose na imovinske odnose na nekretninama državne svojine, odnosi koji nastaju uzurpacijom, eksproprijacijom / izvlaštenjem i sličnim postupcima, obavlja upravne, stručne, administrativne i druge poslove vezane za urbanistički razvoj i prostorno planiranje, izgradnju industrijskih, stambenih i javnih objekata. Rješavanje po zahtjevima pravnih i fizičkih osoba za izdavanje urbanističke suglasnosti, građevinske i uporabne dozvole, priprema i sudjelovanje u izradi prostorno planske dokumentacije i druge poslove po nalogu šefa i Načelnika.

Martin Grujo, dipl.pravnik