Rukovoditelj Službe: 
Anto Bonić, dipl. ing. prometa, pomoćnik Općinskog načelnika

alt +387 (0)32/ 895-210, 032/893-479. 032/899-447,
alt +387 (032)/893-514 mob: +387 (0)63/719-166        

         

       U okviru Službe obavljaju se, stručni, administrativni i poslovi iz nadležnosti općine koji se odnose na:

 • provođenje zakona i propisa iz oblasti gospodarstva, financija pod nadzorom i uputstvima Općinskog načelnika,
 • praćenje stanja u tim oblastima, predlaganje mjera za unaprjeđenje razvoja,
 • osiguravanje uvjeta za rad i razvitak gospodarskih cjelina u državnom i privatnom sektoru od važnosti za općinu,
 • sudjelovanje u izradi plana Strategije razvoja općine,
 • predlaganje mjera za provedbu Strategije razvoja općine,
 • planiranje razvoja gospodarstva,
 • poslovi upravljanja i koordinacije sredstvima za razvoj,
 • poslovi javne nabave;
 • surađuje s udrugama poduzetnika i poljoprivrednika,
 • inspekcijski nadzor u oblasti obrta, graditeljstva, prostornog uređenja, tržišta, komunalne oblasti i sanitarnih poslova,
 • upravno rješavanje
 • izdavanje odobrenja za rad,
 • vođenje registra poljoprivrednih gospodarstava (RPG) i registra klijenata (RK)
 • rješavanje zahtjeva u oblasti poljoprivrede pri ostvarivanju prava na poticaje na općinskoj, županijskoj i federalnoj razini,
 • planiranje, pripremu i izvršenje proračuna,
 • pravljenje financijskih izvješća, godišnjih i mjesečnih o izvršenju proračuna,
 • predlaganje mjera za unapređenje izvršenja proračuna,
 • kontrola upotrebe proračunskih sredstava,
 • vođenje financijskog materijalnog knjigovodstva,
 • obračun plaća i svih osobnih primanja,
 • obavljanje financijskih poslova operativa i plaćanje,
 • razvoj informacijskog sustava,
 • priprema odluka iz oblasti gospodarstva i financija koje usvaja Općinsko vijeće,
 • ostale dužnosti iz nadležnosti ove Službe u skladu sa Zakonom i propisima