Ovaj odsjek će obavljati sve poslove vezane za: održavanje premjera, katastra nekretnina, postavljanje i obnavljanje mreže katastra komunalnih uređaja, utvrđivanje i provođenje svih tehničkih i vlasničkih promjena na zemljištu i objektima kroz geodetske planove i katastarski operat, kao i druge poslove po nalogu šefa i Načelnika.

Sistematizacija radnih mjesta, utvrđuje se sljedeće pozicije: