Dana, 10.11.2023.godine – U kabinetu općinskog načelnika zaključen je ugovor o izvođenju radova na projektu: „Rekonstrukcija prometnica u poduzetničkoj zoni Srednja Omanjska, faza IV., općina Usora“.

 

Predmetni ugovor je po okončanju postupka javne nabave, zaključen s izabranim izvođačem radova “Dobojputevi” d.d. Doboj Jug, ispred kojega je ugovor potpisao ovlašteni predstavnik društva, gospodin Zdravko Barišić. Ugovor je ispred općine Usora potpisao Općinski načelnik Zvonimir Anđelić.

 

Vrijednost ugovorenih radova iznosi 244.359,35 KM s uključenim PDV-om. Rok za izvršenje radova je 60 dana, od dana uvođenja u posao od strane Nadzora.

 

Usluge stručno-tehničkog nadzora nad izvođenjem radova na projektu pružati će “Ingart” d.o.o. Usora, o čemu je također ovom prigodom zaključen ugovor. Ugovor je potpisao direktor Mario Čolić, a vrijednost usluga nadzora je 4.855,50 KM.

 

Kordinator ispred općine Usora na navedenom projektu je Ivica Labudović.

 

Ova faza projekta predstavlja nastavak rekonstrukcije prometnica u poduzetničkoj zoni Srednja Omanjska, a konkretno se radi o rekonstrukciji prometnice pored zgrade bivše „Vojarne“ u dužini 585 m.

Sredstva su osim Proračunom općine Usora osigurana i grant sredstvima Federalnog ministarstva razvoja poduzetništva i obrta koje je za ovu namjenu putem Grant sheme "Unapređenje poduzetničkih zona u FBiH" odobrilo 146.094,88 KM.