Pošaljite nam poruku

Trg 110. HVO brigade broj 3,
Srednja Omanjska,
74230 Usora
Federacija BiH
Bosna i Hercegovina
Email: info@usora.com
Tel: +387 32 899 447, 893 479;
Fax: +387 32 893 514;


 

 

Pozicija

 

Ime i Prezime

 

 

Kontakt

 

Protkol općine Usora

 

Referent središnje pisarnice
- upisničar

Ankica Lukić

032/899-447

063/719-249

ankica.lukic@usora.com

Kabinet načelnika

Općinski načelnik

Anđelić Zvonimir

032/895-240

063/382-494

zvonimir.andjelic@usora.com

 

Općinsko pravobraniteljstvo

 

Općinska pravobraniteljica

Dubravka Tadić

032/889-052

063/433-908

dubravka.tadic@usora.com 

 

Općinsko vijeće

 

Tajnica Općinskog vijeća

Katić Dijana

032/889-053

063/719-169

dijana.katic@usora.com

 

Služba za gospodarstvo
 i financije

 

Pomoćnik načelnika

Bonić Anto

032/895-210

063/719-166

anto.bonic@usora.com

Samostalni referent za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu

Marta  Pranjić

032/889-047

063/448-054

marta.pranjic@usora.com

Samostalni referent za proizvodne i uslužne djelatnosti i turizam

Referent za računovodstvo,
knjigovodstvene i blagajničke poslove

Boro Glamatović

032/895-209

063/526-889

boro.glamatovic@usora.com

Stručni suradnik za upravljanje
razvojem i planiranje


Pavica Petrović 

 Ivana Avgustinović

032/889-050

pavica.petrovic@usora.com

ivana.avgustinovic@usora.com

Odsjek za inspekcijske, pravne
 i opće poslove

   Goran Tadić

032-889-046

063/719-162

goran.tadic@usora.com

 

Služba za geodetske poslove,
katastar nekretnina, imovinsko-pravne poslove i urbanizam

 

Pomoćnik načelnika

Martin Grujo

032/895-211

063/719-158

martin.grujo@usora.com 

Referent za katastarske poslove

Blaženka Krajina

032/889-054

063/540-303

blazenka.krajina@usora.com

Samostalni referent za održavanje
premjera

Katić Ivan

032/889-048

063/719-173

ivan.katic@usora.com

Stručni suradnik za imovinsko pravne poslove, prostorno uređenje i građenje

Ana Nikić

032/889-048

063/374-259

ana.nikic@usora.com

Služba stručnih, općih poslova
 i duštvenih djelatnosti

Pomoćnik načelnika

Ivica Labudović

032/895-297

063/719-168

ivica.labudovic@usora.com 

Referent za rad, socijalnu i
zdravstvenu zaštitu

Mandić Ljerka

032/895-239

063/719-175

ljerka.mandic@usora.com

Stručni suradnik za društvene djelatnosti

Jelena Krajina

032/895-239

jelena.krajina@usora.com

Referent za građanska stanja
- matičar

Katarina Ivić

032/899-450

063/719-177

katarina.ivic@usora.com

Referent vozač, domar i tehnička podrška

Džido Mato

032/889-049

063/719-197

Stručni suradnik za pitanja braniteljsko invalidske zaštite

Pranjić Mario

032/895-296

063/719-170

mario.pranjic@usora.com

Referent za obrazovanje, kulturu, sport, udruge građana, mjesne zajednice, izbjegle i raseljene osobe,

Topalović Ivo

032/889-051

063/719-248

ivo.topalovic@usora.com

Služba za civilnu zaštitu

Pomoćnik načelnika

Dario Katić

032/889-046

063/719-161

dario.katic@usora.com 

Samostalni referent za civilnu zaštitu i vatrogastvo

Drago Ćosić

032-889-046

063/611-165

drago.cosic@usora.com

 

Mjesne zajednice

 

Predsjednik MZ

MZ Alibegovci

063/420-032

slavenprakljacic@gmail.com

MZ Bejići

063/866-715

franjobejic@gmx.at 

MZ Jeleči - Filipovići

063/460-013

j.filipovic@hotmail.com

MZ Makljenovac

063/379-497

mzmakljenovac@gmail.com

MZ Omanjska

063/286-405

mzomanjska1@gmail.com

MZ Sivša

063/483-770

063/379-434

mz.sivsa01@gmail.com

MZ Sr. Omanjska

063/211-371

cupicjurica72@gmail.com

MZ Ularice

063/333-243

mzularice@outlook.com

MZ Žabljak

063/374-488

mz.zabljak@gmail.com