Pošaljite nam poruku

Općina Usora

Sivša bb
74230 Usora
Federacija BiH
Bosna i Hercegovina

Email: info@usora.com
Tel: +387 32 899 447, 893 479;
Fax: +387 32 893 514;
Facebook: www.facebook.com/OpcinaPozicija

Ime i Prezime

Kontakt

Protkol općine Usora

Referent središnje pisarnice
- upisničar

Ankica Lukić

032/899-447
063/719-249
ankica.lukic@usora.com

Kabinet načelnika

Općinski načelnik

Anđelić Zvonimir

032/899-447
063/382-494
zvonimi.andjelic@usora.com

Općinsko pravobraniteljstvo

Općinska pravobraniteljica

Dubravka Tadić

032/889-052
063/433-908
dubravka.tadic@usora.com

Općinsko vijeće

Tajnica Općinskog vijeća

Katić Dijana

032/889-053
063/719-169
dijana.katic@usora.com

Služba za gospodarstvo
i financije

Pomoćnik načelnika

Bonić Anto

032/895-210
063/719-166
anto.bonic@usora.com

Samostalni referent za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu

Marta Pranjić

032/889-047
063/448-054
marta.pranjic@usora.com

Samostalni referent za proizvodne i uslužne djelatnosti i turizam

Mara Džido

032/889-047
063/451-654
mara.dzido@usora.com

Referent za računovodstvo,
knjigovodstvene i blagajničke poslove

Boro Glamatović

032/895-209
063/526-889
boro.glamatovic@usora.com

Stručni suradnik za upravljanje
razvojem i planiranje

Labudović Ivica

032/889-046
063/719/168
ivica.labudovic@usora.com

Odsjek za inspekcijske, pravne
i opće poslove

Goran Tadić

032-889-050
063/719-162
goran.tadic@usora.com

Služba za geodetske poslove,
katastar nekretnina, imovinsko-pravne poslove i urbanizam

Pomoćnik načelnika

Katić Dario

032/895-211
063/719-161
dario.katic@usora.com

Referent za katastarske poslove

Blaženka Krajina

032/889-054
063/540-303
blazenka.krajina@usora.com

Samostalni referent za održavanje
premjera

Katić Ivan

032/889-048
063/719-173
ivan.katic@usora.com

Stručni suradnik za imovinsko pravne poslove, prostorno uređenje i građenje

Ana Nikić

032/889-048
063/374-259
ana.nikic@usora.com

Služba stručnih, općih poslova
i duštvenih djelatnosti

Pomoćnik načelnika

Grujo Martin

032/895-297
063/719-158
martin.grujo@usora.com

Referent za rad, socijalnu i
zdravstvenu zaštitu

Mandić Ljerka

032/895-239
063/719-175
ljerka.mandic@usora.com

Referent za građanska stanja
- matičar

Katarina Ivić

032/899-450
063/719-177
katarina.ivic@usora.com

Referent vozač, domar i tehnička podrška

Džido Mato

032/889-049
063/719-197

Samostalni referent za civilnu zaštitu i vatrogastvo

Drago Ćosić

032-889-046
063/611-165
drago.cosic@usora.com

Stručni suradnik za pitanja braniteljsko invalidske zaštite

Pranjić Mario

032/895-296
063/719-170
mario.pranjic@usora.com

Referent za obrazovanje, kulturu, sport, udruge građana, mjesne zajednice, izbjegle i raseljene osobe

Topalović Ivo

032/889-051
063/719-248
ivo.topalovic@usora.com

Mjesne zajednice

Predsjednik MZ

MZ Alibegovci

063/420-032
063/377-435
slavenprakljacic@gmail.com

MZ Bejići

063/364-544
063/378-843
pero.paukovic00@gmail.com

MZ Jeleči - Filipovići

063/460-013
063/381-936
j.filipovic@hotmail.com

MZ Makljenovac

063/379-497
063/384-024
mzmakljenovac@gmail.com

MZ Omanjska

063/400-844
063/384-376
mzomanjska1@gmail.com

MZ Sivša

063/115-020
063/384-378
mz.sivsa01@gmail.com

MZ Sr. Omanjska

063/374-117
063/387-195
unrohvousora@gmail.com

MZ Ularice

063/333-243
063/387-604
mzularice@outlook.com

MZ Žabljak

063/374-488
063/425-420
mz.zabljak@gmail.com