Javni poziv za predlaganje projekata iz oblasti kulture, omladinskih projekata i projekata zaštite kulturno-historijskih spomenika

Na osnovu člana 18. stav 1. Zakona o kantonalnim ministarstvima i drugim tijelima kantonalne uprave ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 10/15.) i člana 35. Zakona o izvršavanju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu (“Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj: 24/19.) Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona raspisuje: