Na osnovu Programa utroška sredstava Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za poticaje u poljoprivredi za 2022.godinu, broj 02-11-8063/22 od 19.5.2022. godine, Uputstva o poticanju poljoprivredne proizvodnje za 2022. godinu, broj: 05-11-8063-1/22 od 26.5.2022. godine (u daljem tekstu: Uputstvo), Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu raspisuje:

JAVNI POZIV

za prikupljanje zahtjeva za odobravanje sredstava za poticanje poljoprivredne proizvodnje za 2022. godinu


Pozivaju se fizičke osobe s prebivalištem i pravne osobe sa sjedištem u Zeničko-dobojskom kantonu da podnesu zahtjev za odobravanje sredstava za poticanje poljoprivredne proizvodnje za 2022. godinu, u rokovima određenim u Uputstvu, za svaki pojedinačan poticaj.

Podnositelji zahtjeva mogu biti fizičke i pravne osobe koja ispunjavaju opće i posebne uvjete propisane Uputstvom. Zahtjevi s dokazima o ispunjavanju posebnih uvjeta podnose se Ministarstvu za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu na propisanom obrascu objavljenom u Uputstvu, na adresu:

Kučukovići broj 2, 72000, Zenica, neposredno ili poštom na protokol Zeničko-dobojskog kantona.

Sve dodatne infomacije, mogu se dobiti putem mail-a: min.poljoprivreda@zdk.ba ili na telefon 032/460-750

Uputstvo je objavljeno na službenoj web stranici Zeničko-dobojskog kantona www.zdk.ba (u dijelu Javni pozivi), na web stranici Ministarstva za za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu ZDK, kao i na poveznicama ispod.

Preuzmite:
1. javni-poziv-za-prikupljanje-zahtjeva
2. program-utroska-sredstava-za-2022.-godinu
3. uputstvo-o-poticanju-poljoprivredne-proizvodnje-za-2022.-godinu