Obavijest za nezaposlene osobe, od 5.9.2022. godine mogu se prijaviti na mjeru “Druga prilika 2022” u okviru Programa sufinanciranja samozapošljavanja – Start up 2022.

Prijave će se zaprimati u vremenu od 08:00 do 15:00 sati, pa do utroška sredstava.

Nezaposlene osobe koje se prijavljuju na mjeru “Druga prilika 2022”, popunjavaju prijavni obrazac (Obrazac DP 2022), koji se nalazi na linku ispod i isključivo ga šalju na e-mail adresu: kontakt@zdk-szz.ba Ukoliko je to moguće, prijavne obrasce popunjavati elektroničkim putem.

S jedne e-mail adrese je moguće poslati samo jednu prijavu, a ukoliko sa iste e-mail adrese bude dostavljeno više prijava, samo onaj koji je dostavljen prvi smatrat će se valjanim.

Prijave na mjeru se evidentiraju u realnom vremenu, po datumu i vremenu primanja e-maila. Sve prijave će sukladno s pravilima Programa, biti provjerene. Služba će na svojoj web stranici postaviti informaciju o prispjelim prijavama nezaposlenih osoba, sa statusom ‘na provjeri’, ‘odobreno’ i ‘na čekanju’.

Nezaposlena osoba/aplikant mora biti prijavljena na evidenciji nezaposlenih Službe minimalno dan prije podnošenja Obrasca prijave – Druga prilika (Obrazac DP 2022).

NAPOMENA: Nakon što Služba provjerom utvrdi koje su od prijavljenih nezaposlenih osoba kvalificirane za učešće u Programu, Služba poziva nezaposlenu osobu/aplikanta da u roku od 60 dana od dana obavještenja, dostavi potrebnu dokumentaciju za zaključivanje ugovora o sufinanciranju samozapošljavanja do utroška raspoloživih sredstava utvrđenih budžetom za navedenu mjeru.

Obrazac prijave DP 2022 se može preuzeti i na web stranici Zavoda i na web stranici Službe.

Program sufinanciranja samozapošljavanja - Start Up 2022

Prijavni obrazac DP 2022 

Obavijest o realizaciji mjere "Druga prilika 2022"