Pozivaju se fizička lica s prebivalištem i pravna lica sa sjedištem u Zeničko-dobojskom kantonu da podnesu zahtjev za odobravanje sredstava za poticanje poljoprivredne proizvodnje za 2022. godinu, u rokovima određenim u Uputstvu, za svaki pojedinačni poticaj.

Podnosioci zahtjeva mogu biti fizička i pravna lica koja ispunjavaju opće i posebne uvjete propisane Uputstvom.

Zahtjevi s dokazima o ispunjavanju posebnih uvjeta podnose se Ministarstvu za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu na propisanom obrascu objavljenom u Uputstvu.

Uputstvo je objavljeno na službenoj web stranici Zeničko-dobojskog kantona www.zdk.ba  (u dijelu Javni pozivi) i na web stranici Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu ZDK.

Zahtjevi s dokazima o ispunjavanju posebnih uvjeta dostavljaju se Ministarstvu za poljoprviredu, šumarstvo i vodoprivredu Zeničko-dobojskog kantona, Kučukovići broj 2, 72000, Zenica, neposredno ili poštom na protokol Zeničko-dobojskog kantona.
Sve dodatne informacije mogu se dobiti putem mail.a: min.poljoprivreda@zdk.ba ili na telefon: 032/460-750
Preuzmite:
1. javni-poziv-odobravanje-sredstava-za-poticanje-poljoprivredne-proizvodnje-2022-23082022-1-
2. uputstvo-o-poticanju-poljoprivredne-proizvodnje-za-2022-godinu-23082022-1