Na temelju  članka 13. Uredbe o prednosti u školovanju branitelja i članova njihovih obitelji („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“ broj: 4/14, 1/18 i 15/21) (u daljem tekstu Uredba) i točke 8. Instrukcije za provođenje natječajne procedure za dodjelu novčane pomoći za nabavku obaveznih udžbenika za potrebe redovnog obrazovanja u osnovnim i srednjim školama – djeci branitelja u školskoj 2022./2023. godini broj: 13/03-2-3-37-9583/22 od 20.06.2022.godine, Općinska služba stručnih, općih poslova i društvenih djelatnosti, dana  23.06.2022. godine objavljuje:

NATJEČAJ

za dodjelu novčane pomoći za nabavu obveznih udžbenika-djeci branitelja za školsku 2022/2023. godinu

Obavještavaju se pripadnici braniteljske populacije (djeca branitelja) koji imaju prebivalište ili boravište na području općine Usora u trajanju od najmanje 24 mjeseca neprekidno do dana podnošenja zahtjeva, odnosno 6 mjeseci ukoliko imaju status povratnika i koji prava iz oblasti braniteljsko-invalidske zaštite ostvaruju u općini Usora, kao i povratnici u Republiku Srpsku koji ostvaruju osnovna prava iz braniteljsko-invalidske zaštite i koji su na evidenciji nadležnog tijela za vojne evidencije u općini Usora, o mogućnosti podnošenja zahtjeva za dodjelu novčane pomoći za nabavu obveznih udžbenika učenicima osnovnih i srednjih škola – djeci branitelja za školsku 2022./2023.godinu.

Natječaj ostaje otvoren 20 dana od dana objavljivanja. 

Za djecu pripadnika braniteljske populacije zahtjev za dodjelu novčane pomoći za nabavu udžbenika sa drugom potrebnom dokumentacijom podnosi roditelj/ staratelj  u vremenu od 23.06. do 12.07.2022. godine (zadnji dan zaprimanja zahtjeva) u Službi stručnih, općih poslova i društvenih djelatnosti općine Usora.

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave neće biti  uzete u razmatranje.

 


Preuzmite:
1. natjecaj-za-nabavu-obveznih-udzbenika-2022-23
2. obrazac-za-udzbenike-1-