U sklopu projekta EU4AGRI-Recovery koji financira Europska unija, u četvrtak, 1. rujna 2022. objavljen je Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za mjeru investicijske potpore za poboljšanje učinkovitosti industrijskih resursa i kružnih lanaca vrijednosti u poljoprivredno-prehrambenoj djelatnosti.

Ovim Javnim pozivom Europska unija će podržati poljoprivredno-prehrambene subjekte koji svoje poslovanje žele usmjeriti na resursno učinkovitu i čistiju proizvodnju kroz zelene, digitalne i kružne modele poslovanja, s ciljem postizanja održive poljoprivrede, kontroliranog korištenja prirodnih resursa i uvođenje dobrih praksi.

Na ovaj Javni poziv mogu se prijaviti obrti, samostalni poduzetnici, zadruge te mikro, mali i srednji poduzetnici koji se bave preradom poljoprivrednih proizvoda ili primarnom poljoprivrednom proizvodnjom, a koji su registrirani najkasnije godinu dana prije objave ovog Javnog poziva.

U okviru ovog Javnog poziva na raspolaganju je 2,8 milijuna KM, a sredstva potpore po zahtjevu mogu iznositi od 20.000 KM do 80.000 KM. Obvezno financijsko sudjelovanje prijavitelja iznosi 15% ukupne vrijednosti prihvatljivih troškova projekta.

Javni poziv objavljen je 1. rujna 2022. godine, a prijave se mogu podnositi od 13. rujna 2022. godine, a rok za prijave je 14. listopada 2022. godine do 17:00 sati.

Prijave se podnose isključivo putem elektroničkog sustava za dostavu prijava https://javnipoziv.undp.ba/ kojeg osigurava EU4AGRI projekt. Slanje prijava u bilo kojem drugom formatu (e-mailom, poštom, faksom i sl.) nije prihvatljivo te se prijave podnesene na ovaj način neće razmatrati.

Upute za korištenje online platforme možete pronaći na: javnipoziv.undp.ba 

Svi zainteresirani Javnom pozivu mogu pristupiti putem službene web stranice projekta www.eu4agri.ba.

Promocija Javnog poziva vršit će se putem društvenih mreža i realizacijom info sesija u nekoliko gradova u Bosni i Hercegovini. Mjesta i datumi održavanja ovih info sesija bit će objavljeni na službenoj web stranici projekta www.eu4agri.ba.

Prva online INFO sesija održat će se u petak, 9. rujna u 11:00 sati, putem Facebook stranice EU4AGRI.

Korak 1: Kako se prijaviti na javni poziv? 

Korak 1: Pročitajte dokument Upute za prijavitelje (dokument ažuriran 16.9.), koji sadrži sve informacije o kriterijima za javni poziv, načinu ispunjavanja i podnošenja prijave. 

Korak 2: Popratna dokumentacija za prijavu na javni poziv:

Prilog 1 – Obrazac za prijavu (dokument ažuriran 16. 9.)

Prilog2 – UN Globalni principi

Prilog 3 – Obrazac prijedloga projekta (dokument ažuriran 16.9.)

Prilog4 – Pismo namjere o sufinanciranju

Prilog5 – Izjava o broju radnih mjesta

Dodatna pitanja u vezi s ovim pozivom možete postaviti putem obrasca za upite na web stranici projekta https://eu4agri.ba/postavi-pitanje u razdoblju od 12.9. do 7.10.2022. godine, do 16:00 sati. Na sva pitanja koja pristignu prije ili nakon navedenog roka nećemo odgovoriti.