Saziv za XVII. (sedamnaestu) redovitu sjednicu Općinskog vijeća

img 9648Na temelju članaka 57. i 59. Poslovnika o radu Općinskog vijeća općine Usora («Službeni glasnik općine Usora» broj:08/17):

S A Z I V A M 

XVII. (sedamnaestu) redovitu sjednicu Općinskog vijeća općine Usora koja će se održati dana 01.06.2018. godine (petak) sa početkom u 16:00 sati u dvorani za sjednice Općinskog vijeća općine Usora

Saziv za XVI. (šesnaestu) redovitu sjednicu Općinskog vijeća

img 9648Na temelju članaka 57. i 59. Poslovnika o radu Općinskog vijeća općine Usora («Službeni glasnik općine Usora» broj:08/17):

S A Z I V A M 

XVI. (šesnaestu) redovitu sjednicu Općinskog vijeća općine Usora koja će se održati dana 27.04.2018. godine (petak) sa početkom u 16:00 sati u dvorani za sjednice Općinskog vijeća općine Usora

Saziv za XV. (petnaestu) redovitu sjednicu Općinskog vijeća

img 9648Na temelju članaka 57. i 59. Poslovnika o radu Općinskog vijeća općine Usora («Službeni glasnik općine Usora» broj:08/17):

S A Z I V A M 

XV. (petnaestu) redovitu sjednicu Općinskog vijeća općine Usora koja će se održati dana 29.03.2018. godine (četvrtak) sa početkom u 16:00 sati u dvorani za sjednice Općinskog vijeća općine Usora

Saziv za XIV. (četrnaestu) redovitu sjednicu Općinskog vijeća

img 9648Na temelju članaka 57. i 59. Poslovnika o radu Općinskog vijeća općine Usora («Službeni glasnik općine Usora» broj:08/17):

S A Z I V A M 

XIV. (četrnaestu) redovitu sjednicu Općinskog vijeća općine Usora koja će se održati dana 23.02.2018. godine (petak) sa početkom u 16:00 sati u dvorani za sjednice Općinskog vijeća općine Usora

Saziv za XIII. (trinaestu) redovitu sjednicu Općinskog vijeća

img 9648Na temelju članaka 57. i 59. Poslovnika o radu Općinskog vijeća općine Usora («Službeni glasnik općine Usora» broj:08/17):

S A Z I V A M 

XIII. (trinaestu) redovitu sjednicu Općinskog vijeća općine Usora koja će se održati dana 26.01.2018. godine (petak) sa početkom u 16:00 sati u dvorani za sjednice Općinskog vijeća općine Usora

Saziv za XII. (dvanaestu) redovitu sjednicu Općinskog vijeća

img 9648Na temelju članaka 44. i 46. Poslovnika o radu Općinskog vijeća općine Usora («Službeni glasnik općine Usora» broj:5/05 i 7/05):

S A Z I V A M 

XII. (dvanaestu) redovitu sjednicu Općinskog vijeća općine Usora koja će se održati dana 15.12.2017. godine (petak) sa početkom u 16:00 sati u dvorani za sjednice Općinskog vijeća općine Usora

Saziv za XI. (jedanaestu) redovitu sjednicu Općinskog vijeća

img 9648Na temelju članaka 44. i 46. Poslovnika o radu Općinskog vijeća općine Usora («Službeni glasnik općine Usora» broj:5/05 i 7/05):

S A Z I V A M 

XI. (jedanaestu) redovitu sjednicu Općinskog vijeća općine Usora koja će se održati dana 10.11.2017. godine (petak) sa početkom u 16:00 sati u dvorani za sjednice Općinskog vijeća općine Usora

Saziv za X. (desetu) redovitu sjednicu Općinskog vijeća

img 9648Na temelju članaka 44. i 46. Poslovnika o radu Općinskog vijeća općine Usora («Službeni glasnik općine Usora» broj:5/05 i 7/05):

S A Z I V A M 

X. (desetu) redovitu sjednicu Općinskog vijeća općine Usora koja će se održati dana 29.09.2017. godine (petak) sa početkom u 16:00 sati u dvorani za sjednice Općinskog vijeća općine Usora

Izvješće sa IX. (devete) redovite sjednice Općinskog vijeća

0-02-05-304ac2302f4ddfa78da3a77862654433eee4d7e4f90897214f25e857f240e381 fullU četvrtak 31.08.2017. godine sa početkom u 16:00 sati u dvorani za sjednice Općinskog vijeća Usora održana je IX. (deveta) redovita sjednica Općinskog vijeća Usora. Sjednici Općinskog vijeća su pored vijećnika nazočili Općinski načelnik sa pomoćnicima, Općinska pravobraniteljica, predstavnici medija i drugi gosti.