Saziv za XXIII. (dvadesettreću) redovitu sjednicu Općinskog vijeća

img 9648Na temelju članaka 57. i 59. Poslovnika o radu Općinskog vijeća općine Usora («Službeni glasnik općine Usora» broj:08/17):

S A Z I V A M 

XXII. (dvadesettreću) redovitu sjednicu Općinskog vijeća općine Usora koja će se održati dana 18.01.2019. godine (petak) sa početkom u 16:00 sati u dvorani za sjednice Općinskog vijeća općine Usora

Saziv za XXII. (dvadesetdrugu) redovitu sjednicu Općinskog vijeća

img 9648Na temelju članaka 57. i 59. Poslovnika o radu Općinskog vijeća općine Usora («Službeni glasnik općine Usora» broj:08/17):

S A Z I V A M 

XXII. (dvadesetdrugu) redovitu sjednicu Općinskog vijeća općine Usora koja će se održati dana 30.11.2018. godine (petak) sa početkom u 16:00 sati u dvorani za sjednice Općinskog vijeća općine Usora

Saziv za XX. (dvadesetu) redovitu sjednicu Općinskog vijeća

img 9648Na temelju članaka 57. i 59. Poslovnika o radu Općinskog vijeća općine Usora («Službeni glasnik općine Usora» broj:08/17):

S A Z I V A M 

XX. (dvadesetu) redovitu sjednicu Općinskog vijeća općine Usora koja će se održati dana 05.10.2018. godine (petak) sa početkom u 16:00 sati u dvorani za sjednice Općinskog vijeća općine Usora

Saziv za XIX. (devetnaestu) redovitu sjednicu Općinskog vijeća

img 9648Na temelju članaka 57. i 59. Poslovnika o radu Općinskog vijeća općine Usora («Službeni glasnik općine Usora» broj:08/17):

S A Z I V A M 

XIX. (devetnaestu) redovitu sjednicu Općinskog vijeća općine Usora koja će se održati dana 31.08.2018. godine (petak) sa početkom u 16:00 sati u dvorani za sjednice Općinskog vijeća općine Usora

Saziv za XVIII. (osamnaestu) redovitu sjednicu Općinskog vijeća

img 9648Na temelju članaka 57. i 59. Poslovnika o radu Općinskog vijeća općine Usora («Službeni glasnik općine Usora» broj:08/17):

S A Z I V A M 

XVIII. (osamnaestu) redovitu sjednicu Općinskog vijeća općine Usora koja će se održati dana 13.07.2018. godine (petak) sa početkom u 16:00 sati u dvorani za sjednice Općinskog vijeća općine Usora

Saziv za XVII. (sedamnaestu) redovitu sjednicu Općinskog vijeća

img 9648Na temelju članaka 57. i 59. Poslovnika o radu Općinskog vijeća općine Usora («Službeni glasnik općine Usora» broj:08/17):

S A Z I V A M 

XVII. (sedamnaestu) redovitu sjednicu Općinskog vijeća općine Usora koja će se održati dana 01.06.2018. godine (petak) sa početkom u 16:00 sati u dvorani za sjednice Općinskog vijeća općine Usora

Saziv za XVI. (šesnaestu) redovitu sjednicu Općinskog vijeća

img 9648Na temelju članaka 57. i 59. Poslovnika o radu Općinskog vijeća općine Usora («Službeni glasnik općine Usora» broj:08/17):

S A Z I V A M 

XVI. (šesnaestu) redovitu sjednicu Općinskog vijeća općine Usora koja će se održati dana 27.04.2018. godine (petak) sa početkom u 16:00 sati u dvorani za sjednice Općinskog vijeća općine Usora

Saziv za XV. (petnaestu) redovitu sjednicu Općinskog vijeća

img 9648Na temelju članaka 57. i 59. Poslovnika o radu Općinskog vijeća općine Usora («Službeni glasnik općine Usora» broj:08/17):

S A Z I V A M 

XV. (petnaestu) redovitu sjednicu Općinskog vijeća općine Usora koja će se održati dana 29.03.2018. godine (četvrtak) sa početkom u 16:00 sati u dvorani za sjednice Općinskog vijeća općine Usora

Saziv za XIV. (četrnaestu) redovitu sjednicu Općinskog vijeća

img 9648Na temelju članaka 57. i 59. Poslovnika o radu Općinskog vijeća općine Usora («Službeni glasnik općine Usora» broj:08/17):

S A Z I V A M 

XIV. (četrnaestu) redovitu sjednicu Općinskog vijeća općine Usora koja će se održati dana 23.02.2018. godine (petak) sa početkom u 16:00 sati u dvorani za sjednice Općinskog vijeća općine Usora