Na temelju članka 57. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Usora («Službeni glasnik Općine Usora» broj:8/17):

 S A Z I V A M

XV(petnaestu) redovitu sjednicu Općinskog vijeća Usora, koja će se održati dana 28.7.2022. godine (četvrtak), sa početkom u 16:10 sati u dvorani za sjednice Općinskog vijeća Usora

D N E V N I  R E D

1.        Usvajanje Zapisnika sa XIV(četrnaeste) redovite sjednice Općinskog vijeća Usora;

2.        Vijećnička pitanja;

3.        Obraćanje načelnika;

4.        Nacrt Odluke o lokalnim i nerazvrstanim cestama na području Općine Usora;

5.        Nacrt Odluke o odvodnji otpadnih voda;

6.        Prijedlog Odluke o usvajanju Integrirane strategije razvoja Općine Usora za razdoblje 2022.-2027.;

7.        Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Proračunu Općine Usora za 2022. godinu;

8.        Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Pedagoške standarde za srednju školu;

9.        Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog odbora J.P.U. „Ivančica“Usora broj:29/22 od 5.5.2022. godine o produljenju zakupa poslovnog prostora sa pripadajućim zemljištem;

10.   Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o izmjeni Pravilnika o formiranju cijena usluga J.P.U. „Ivančica“Usora broj:37/22 od 28.6.2022. godine;

11.   Izvješće o radu Povjerenstva za utvrđivanje prometne/tržišne vrijednosti nekretnina za razdoblje od 1.3.2022. godine do 28.6.2022. godine;

12.   Dokument okvirnog Proračuna Općine Usora za razdoblje 2023.-2025. godina;

13.   Prijedlog Odluke o usvajanju izmjene Programa novčanih poticaja primarne poljoprivredne proizvodnjeu u 2022. godini.