Na temelju članka 57. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Usora («Službeni glasnik Općine Usora» broj:8/17):

S A Z I V A M

XIII(trinaestu) redovitu sjednicu Općinskog vijeća Usora, koja će se održati dana 5.5.2022. godine (četvrtak), sa početkom u 16:10 sati u dvorani za sjednice Općinskog vijeća Usora

D N E V N I  R E D

1.        Polaganje svečane prisege Općinske pravobraniteljice Općine Usora;

2.        Usvajanje Zapisnika sa XII(dvanaeste) redovite sjednice Općinskog vijeća Usora;

3.        Vijećnička pitanja;

4.        Obraćanje načelnika;

5.        Prijedlog Odluke o adresnom sustavu Općine Usora i označavanju naseljenih mjesta, ulica i trgova nazivima, te zgrada brojevima;

6.        Nacrt Odluke o usvajanju Integrirane strategije razvoja Općine Usora za razdoblje 2022.-2027. godina;

7.        Prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja Općine Usora za 2022. godinu;

8.        Prijedlog Odluke o usvajanju Programa novčanih poticaja za unaprjeđenje primarne poljoprivrede proizvodnje u 2022. godini;

9.        Prijedlog Odluke o usvajanju Programa poticaja za razvoj gospodarstva za 2022. godinu;

10.   Prijedlog Odluke o sufinanciranju rješavanja prvog stambenog pitanja za mlade obitelji na području Općine Usora za 2022. godinu;

11.   Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o raspodjeli sredstava za političke stranke zastupljene u Općinskom vijeću Općine Usora za 2022. godinu;

12.   Prijedlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o osnivanju Usorske razvojne agencije d.o.o. Usora;

13.   Prijedlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o pretpostavkama, načelima i načinu izrade programa kapitalnih investicija Općine Usora;

14.   Prijedlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o načinu i postupku ažuriranja Programa kapitalnih investicija;

15.   Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Plan upisa učenika u I razred MSŠ „Stjepana Radića“ Žabljak u školskoj 2022./2023. godini;

16.   Izvješće o izvršenju Proračuna Općine Usora za razdoblje od 1.1.2022. godine do 31.3.2022. godine;

17.   Godišnje izvješće o poslovanju Javne ustanove Opća knjižnica Usora za razdoblje od 1.1.2021. do 31.12.2021. godine;

18.   Izvješće o radu i poslovanju JP „Radio Usora“ za razdoblje od 1.1.2021. godine do 31.12.2021. godine;