XII (dvanaesta) redovita sjednica Općinskog vijeća Usora, koja će se održati dana 17.3.2022. godine (četvrtak), sa početkom u 16:10 sati u dvorani za sjednice Općinskog vijeća Usora sa sljedećim dnevnim redom: 

 1.     a) Usvajanje Zapisnika sa XI(jedanaeste) redovite sjednice Općinskog vijeća Usora    b) Usvajanje Zapisnika sa I (prve) tematske sjednice Općinskog vijeća Usora;   
 2.         Vijećnička pitanja;
 3.         Obraćanje načelnika;
 4.         Informacija o stanju sigurnosti na području Općine Usora za 2021. godinu;
 5.         Nacrt Odluke o držanju životinja na području Općine Usora;
 6.         Nacrt Odluke o određivanju prostora za mirna okupljanja bez prijave;
 7.       Prijedlog Odluke o adresnom sustavu Općine Usora i označavanju naseljenih mjesta, ulica i trgova nazivima, te zgrada brojevima;
 8.         Prijedlog Odluke o javnoj rasvjeti;
 9.       Prijedlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o promjeni djelatnosti, utvrđivanju temeljnog kapitala i teksta Statuta Javnog poduzeća „Radio Usora“ d.o.o. Usora;
 10.    Prijedlog Odluke o uvećanju temeljnog kapitala Javnog poduzeća „Radio – Usora“ d.o.o. Usora;
 11.    Prijedlog Zaključka o usvajanju Obrasca godišnjeg izvješća o radu i poslovanju mjesnih zajednica Općine Usora;
 12.    Izvješće o radu Povjerenstva za utvrđivanje prometne vrijednosti nekretnina za razdoblje od 1.12.2021. godine do 28.2.2022. godine;
 13.    Izvješće o izvršenju Proračuna Općine Usora za razdoblje od 1.1.2021. godine do 31.12.2021. godine;
 14.   Prijedlog Odluke o izvršenju Proračuna (završnog računa) Općine Usora za 2021. godinu i raspodjeli ostvarenog suficita (viška prihoda);
 15.    Izvješće o stanju u oblasti braniteljsko invalidske zaštite na području Općine Usora za 2021. godinu;
 16.    Izvješće o materijalnom položaju korisnika socijalne zaštite i realizacija programa pomoći istim u 2021. godini;
 17.    Izvješće o vodoopskrbnom sustavu i kanalizaciji na području Općine Usora za 2021. godinu;
 18.    Informacija o stanju inspekcija na području Općine Usora za 2021. godinu;