X (deseta) redovita sjednica Općinskog vijeća Usora, održati će se dana 22.12.2021. godine (srijeda), sa početkom u 16:10 sati u dvorani za sjednice Općinskog vijeća Usora sa sljedećim dnevnim redom:

 1. Usvajanje Zapisnika sa IX (devete) redovite sjednice Općinskog vijeća Usora;
 2. Vijećnička pitanja;
 3. Obraćanje načelnika;
 4. Prijedlog Proračuna Općine Usora za 2022. godinu;
 5. Prijedlog Odluke o izvršenju Proračuna Općine Usora za 2022. godinu;
 6. Prijedlog Odluke o davanju nekretnine na korištenje JKP „Usora“ doo Sivša;
 7. Prijedlog Odluke o naknadama vijećnika i članova radnih tijela Općinskog vijeća Općine Usora;
 8. Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava za stipendije;
 9. Prijedlog Odluke o rashodovanju stalnih sredstava (objekat) sa stanjem na dan 31.10.2021. godine;
 10. Prijedlog Zaključka o odobravanju financijske pomoći MZ Alibegovci;
 11. Izvješće o izvršenju Proračuna Općine Usora za razdoblje 1.1.2021. do 30.9.2021. godine;
 12. Izvješće o radu Povjerenstva za utvrđivanje prometne/tržišne vrijednosti nekretnina za razdoblje od 1.9.2021. godine do 30.11.2021. godine;
 13. Prijedlog Programa financiranja komunalnih djelatnosti zajedničke komunale potrošnje za 2022. godinu;
 14. Informacija o implementaciji Odluke s prijedlogom Zaključka;
 15. Informacija o dodijeljenim stipendijama za akademsku 2020./2021. godinu;
 16. Informacija o stanju zdravlja na području Općine Usora u 2020. godini;
 17. Informacija o pismu namjere Ferretto Group S.P.A.