XI(jedanaesta) redovita sjednica Općinskog vijeća Usora, koja će se održati dana 3.2.2022. godine (četvrtak), sa početkom u 16:10 sati u dvorani za sjednice Općinskog vijeća Usora sa sljedećim dnevnim redom:

 1.  Usvajanje Zapisnika sa X(desete) redovite sjednice Općinskog vijeća Usora;
 2.  Vijećnička pitanja;
 3.  Obraćanje načelnika;
 4. Prijedlog Programa rada Općinskog vijeća Usora za 2022. godinu;
 5. Izvješće o radu Općinske pravobraniteljice Općine Usora za razdoblje 1.1.2021. godine do 31.12.2021. godine;
 6. Prijedlog Rješenja o razrješenju zajedničke pravobraniteljice Općine Usora i Doboj Jug;
 7. Izvješće o radu Općinskog vijeća Usora za razdoblje siječanj-prosinac 2021. godine;
 8. Izvješće o stanju u oblasti zapošljavanja na području Općine Usora za 2021 godinu;
 9. Nacrt Odluke o usvajanju Programa novčanih poticaja za unaprjeđenje primarne poljoprivredne proizvodnje u 2022. godini;
 10. Nacrt Odluke o usvajanju Programa poticaja za razvoj gospodarstva za 2022. godinu;
 11. Nacrt Odluke o sufinanciranju rješavanja prvog stambenog pitanja za mlade obitelji na području Općine Usora za 2022. godinu;
 12. Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava za političke stranke zastupljene u Općinskom vijeću Općine Usora za 2022. godinu;
 13. Prijedlog Odluke o javnoj rasvjeti;
 14. Prijedlog Odluke o uvećanju temeljnog kapitala Javnog poduzeća „Radio Usora“ d.o.o. Usora;
 15. Prijedlog Odluke o promjeni djelatnosti utvrđivanja temeljnog kapitala i teksta Statuta Javnog poduzeća „Radio Usora“ d.o.o. Usora;
 16. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na lokalitet igrališta za djecu;
 17. Prijedlog Odluke o potrebi odabira jedinstvenog knjigovodstvenog servisa za mjesne zajednice Općine Usora:
 18. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju Upravnog odbora J.P.U. „Ivančica“ Usora;