Javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja JU Opća knjižnica Usora

IMG 0530Na temelju članaka 7. i 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima F BiH ("Sl. novine F BiH" br. 34/03 i 65/13), članka 29. Uredbe sa zakonskom snagom o ustanovama (Sl.list RBiH, br.6/92), Zakona o bibliotečkoj djelatnosti ("Sl. novine ZE-DO kantona" br. 8/99), Pravila JU «Opća knjižnica» Usora (br. 01-2/08 od 25.01.2008.) i Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova JU «Opća knjižnica Usora (prečišćeni tekst, br. 01-43/08 od 29.04.2008.) Upravni odbor JU «Opća knjižnica» Usora, raspisuje

 Javni natječaj
za izbor i imenovanje ravnatelja
JU Opća knjižnica Usora