Na temelju članka 92. Statuta Općine Usora („Službeni glasnik Općine Usora“ broj 5/17 i 6/23), Odluke o javnim raspravama u Općini Usora („Službeni glasnik Općine Usora“ broj 6/23), Zaključka Općinskog vijeća Usora broj: 01-02-30/24 od 8.3.2024. godine, Općinski načelnik upućuje  


JAVNI POZIV

za sudjelovanje u Javnoj raspravi o Nacrtu Programa razvoja zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća na području općine Usora, za razdoblje od 2024. – 2028.

Preuzmite:
1. nacrt-programa
2. odluka-o-usvajanju-nacrt
3. zakljucak
4. javni-poziv-za-zastitu-i-spasavanje-ljudi