Na temelju članka 92. Statuta Općine Usora („Službeni glasnik Općine Usora“ broj: 5/17 i 6/23), Odluke o javnim raspravama u Općini Usora („Službeni glasnik Općine Usora“ broj: 6/23) i Zaključka Općinskog vijeća Općine Usora broj: 01-02-50/24 od 17.4.2024. godine, Općinski načelnik upućuje 


J A V N I   P O Z I V

za sudjelovanje u javnoj raspravi o Nacrtu Odluke o izmjenama Odluke o adresnom sustavu Općine Usora i označavanju naseljenih mjesta, ulica i trgova nazivima, te zgrada brojevima

Preuzmite:
1. javni-poziv
2. nacrt-odluke
3. zakljucak-o-usvajanju-nacrta-odluke