Pozivaju se neprofitne organizacije, ustanove, vjerske zajednice i institucije – mjesne zajednice s područja općine Usora da podnesu Zahtjev za odobravanje kapitalnih transfera za realizaciju kapitalnih programa i projekata na području općine Usora po Programu utroška kapitalnih transfera, od interesa za ovu organizaciju/ustanovu/zajednicu. Davatelj sredstava kapitalnih transfera za realizaciju kapitalnih programa i projekata na području Općine Usora je Općina Usora, zastupana po Općinskom načelniku. 

Ponovljeni Javni poziv za podnošenje zahtjeva za odobravanje kapitalnih transfera je otvoren 7 dana od dana objavljivanja na općinskim web stranicama (www.usora.com), općinskoj facebook (www.facebook.com/Opcina), oglasnoj ploči Općine Usora  i putem programa Radio Usore.


Prijavni obrazac, sa svim traženim podacima dostavljaju se u zatvorenoj kuverti osobno na protokol Općine Usora ili poštom na adresu: Općina Usora, Trg 110. HVO brigade 3, Srednja Omanjska, 74230 Usora.

s naznakom:

Ne otvarati – Prijava na Ponovljeni Javni poziv za odobravanje kapitalnih transfera neprofitnim organizacijama, ustanovama vjerskim zajednicama i institucijama (MZ), utvrđenih Odlukom o usvajanju Programa utroška kapitalnih transfera i Proračunom Općine Usora za 2024. godinu

Preuzmite:
1. prijavni-obrazac-ponovljen-jp
2. ponovljeni-javni-poziv-finall