Pozivaju se neprofitne organizacije, ustanove, vjerske zajednice i institucije – mjesne zajednice s područja općine Usora da podnesu Zahtjev za odobravanje kapitalnih transfera za realizaciju kapitalnih programa i projekata na području općine Usora po Programu utroška kapitalnih transfera, od interesa za ovu organizaciju/ustanovu/zajednicu. Davatelj sredstava kapitalnih transfera za realizaciju kapitalnih programa i projekata na području Općine Usora je Općina Usora, zastupana po Općinskom načelniku. 

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za odobravanje kapitalnih transfera je otvoren 30 dana od dana objavljivanja na općinskim web stranicama (www.usora.com), općinskoj facebook (www.facebook.com/Opcina), oglasnoj ploči Općine Usora  i putem programa Radio Usore.


Podnositelj prijave priprema svoju prijavu sukladno Odluci o usvajanju Programa utroška kapitalnih transfera neprofitnim organizacijama, ustanovama, vjerskim zajednicama i institucijama (MZ) utvrđenih Proračunom Općine Usora za 2024. godinu, obrascima koji su sastavni dio aplikacijskog paketa i dostupne su na web stranici  Općine Usora www.usora.com ili se mogu dobiti na mail adresi: info@usora.com , kao zatražiti i dobiti sve dodatne informacije.

 

Prijavni obrazac, sa svim traženim podacima dostavljaju se u zatvorenoj kuverti osobno na protokol Općine Usora ili poštom na adresu: Općina Usora, Trg 110. HVO brigade 3, Srednja Omanjska, 74230 Usora.

 

s naznakom:


Ne otvarati – Prijava na Javni poziv za odobravanje kapitalnih transfera neprofitnim organizacijama, ustanovama vjerskim zajednicama i institucijama (MZ), utvrđenih Odlukom o usvajanju Programa utroška kapitalnih transfera i Proračunom Općine Usora za 2024. godinu.

 

Krajni rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave javnog poziva, odnosno zaključno s danom 22.4.2024. godine.

Preuzmite:
1. javni-poziv
2. odluka-o-usvajanju-programa-utroska..
3. prijavni-obrazac