Općina Usora raspisuje Javni poziv za prikupljanje prijava za odabir korisnika grant sredstava Općine Usora po Programu poticaja za razvoj gospodarstva za 2024. godinu. 

Sredstva utvrđena u Programu u iznosu od 30.000,00 KM usmjeravaju se u cilju povećanja broja novoosnovanih subjekata malog gospodarstva i održavanja pozitivnog trenda poduzetničke aktivnosti, te poticanje osoba i žena s područja Općine Usora na zapošljavanje i samozapošljavanje, veće i lakše uključivanje u poduzetništvo, te stvaranje novih radnih mjesta, radi ostvarivanja i održavanja veće stope zaposlenosti. 

Krajnji  rok za podnošenje  prijava je 30 dana od dana objave javnog poziva, odnosno zaključno s danom  7. 6. 2024. godine (petak).

Preuzmite:

Preuzmite:
1. izjava-o-nepostojanju-duga
2. izjava-o-primljenim-de-minimis-pomocima-i-drugim-drzavnim-pomocima-i-4
3. izjave-3x
4. javni-poziv-poticaj-za-razvoj-gospodarstva-2024
5. obrazac-izvjestaja
6. prijavni-obrazac-2024.-godina
7. proracun-projekta-obrazac
8. smjernice-za-podnositelje-prijava-2024
9. ugovor-2024
10. zakljucak-opcinskog-vijeca-usora-o-usvajanju-nacrta-programa-poticaja-za-gospodarstvo-za-2024.-godin