Dodjela sadnica voća povratnicima

sadniceJ  A V N I  O G L A S

za podnošenje prijava /zahtjeva/projekata za Program održivog povratka - Proljetna/jesenja sadnja voća na prostoru BiH

Javni oglas - Prijem 100 policajaca u MUP ZDK

mup4Na osnovu člana 48. Zakona o policijskim službenicima Zeničko-dobojskog kantona -Prečišćeni tekst („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona,broj: 4/14), Uprava policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona , o b j a v lj u j e:

 JAVNI OGLAS

za popunu upražnjenih radnih mjesta policijskih službenika u početnom činu policajac u Upravi policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona

Rješavanje stambenog problema mladih

homeKomisija za dodjelu kredita za rješavanje stambenih potreba mladih i za izradu uslova i kriterija za odobravanje kredita, uz prethodnu saglasnost Vlade Zeničko-dobojskog kantona raspisuje, 

J A V N I  P O Z I V

ZA ODOBRAVANJE KREDITA ZA RJEŠAVANJE STAMBENIH POTREBA MLADIH

Javni poziv - Transfer za sport

vlada-zdk1JAVNI POZIV

Za dostavljanje prijava za dodjelu sredstava za sport iz Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2016. godinu