JAVNI NATJEČAJ – za financiranje projekata i programa iz dijela prihoda ostvarenih po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću

fmrpoNa temelju članka 7 Zakona o igrama na sreću (“Službene novine Federacije BiH, broj 48/15 i 60/15) i Uredbe o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda ostvarenih po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću („Službene novine Federacije BiH“, broj 89/15,) federalni  ministar rada i socijalne politike , objavljuje 

   

JAVNI POZIV
za financiranje projekata i programa iz sredstava dijela prihoda ostvarenih u
Proračunu Federacije Bosne i Hercegovine
po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću

Javni pozivi - Zapošljavanje i samozapošljavanje

fzzzFederalni zavod za zapošljavanje raspisuje sljedeće Javne pozive: Javni poziv za podnošenje zahtjeva za subvenciju za prvo zapošljavanje i samozapošljavanje u skladu sa Uredbom o poticanju zapošljavanja i Javni poziv za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja 2016.

JAVNI NATJEČAJ – za financiranje projekata i programa iz dijela prihoda ostvarenih po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću

fmrpoNa temelju članka 7 Zakona o igrama na sreću (“Službene novine Federacije BiH, broj 48/15 i 60/15) i Uredbe o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda ostvarenih po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću („Službene novine Federacije BiH“, broj 89/15,) federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta, objavljuje 

   

JAVNI NATJEČAJ

 za financiranje projekata i programa iz dijela prihoda ostvarenih po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću