1. Pozivaju se svi privredni subjekti registrovani u Zeničko-dobojskom kantonu koji su u razdoblju od 1.1.2022. godine do ponošenja zahtjeva po Javnom pozivu stekla trajna sredstva za obavljanje djelatnosti i koja svoju investiciju realiziraju na području Zeničko-dobojskog kantona, podnijeti Zahtjev za odobravanje i dodjelu (refundacije) poticajnih sredstava namjenjeni za subvencioniranje troškova jačanja konkurentnosti.

2. Pravo korištenja ovog poticaja imaju privredni subjekti koji obavljaju djelatnosti iz oblasti prerađivačke djelatnosti (Područje C prema Klasifikaciji djelatnosti KD BiH 2010.) registrani na Zeničko-dobojskog kantona, koji dokažu da su u razbolju iz točke 1. ovog Javnog poziva izvršili nabavu stalnog sredstva i koji ispunjavaju uslove definirane člankom 2. Zakona o poticanju razvoja male privrede („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona, broj: 7/16 i 7/20).

Odabir korisnika vršit će se isključivo na temelju šire djelatnosti iz Obavijesti o razvrstavanju poslovnih subjekata po djelatnostima, koju donosi Zavod za statistiku FBiH/Obavijesti o razvrstavanju dijela poslovnih subjekta po djelatnostima, izdate od strane Zavoda za statistiku FbiH. Prijave podnositelja koji ne odgovaraju šiframa djelatnosti s Klasifikacijom djelatnosti KD BiH 2010 bit će odbijene i neće biti predmet daljeg razmatranja.

Javni poziv ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja na web stranici Kantona.

Zahtjeve navedene u Javnom pozivu s prilozima u zatvorenoj kuverti, privredni subjekti dostavljaju osobno na Protokol Zeničko-dobojskog kantona ili putem pošte na sljedeću adresu:

ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON

MINISTARSTVO ZA PRIVREDU

Kučukovići br. 2

72 000 Zenica

S Naznakom:

„Prijava na Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za odobravanje i dodjelu (refundacije) financijskih sredstava namijenjenih subvencioniranju troškova jačanje konkurentnosti“

„NE OTVARATI“

Na poleđini kuverte obvezno navesti:

-naziv subjekta; adresu i kontakt telefon; ovjeriti pečatom.

Prijave dostavljene drugim putem (npr. putem faksa ili e-mail-a) neće biti uzete u razmatranje.

Za više informacija o Javnom pozivu možete pronaći na linku ispod:

 Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za odobravanje i dodjelu (refundaciju) finansijskih sredstava namijenjenih subvencioniranju troškova jačanja konkurentnosti-2022 (zdk.ba)

Preuzmite:
1. javni-poziv-jacanje-konkurentnosti-refundacija