Vlada Federacije BiH na 70. sjednici održanoj 28.ožujka 2024. godine u Sarajevu na prijedlog Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva usvojila je Program utroška sredstava s kriterijima raspodjele "subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima  - Poticaj za poljoprivredu", utvrđenih ovogodišnjim federalnim budžetom u iznosu od 175.000,00 KM. 

Program objavljen u "Službenim novinama FBiH", broj 25/24. 

Za realizaciju ove odluke zadužuju se Federalno ministarstvo i Federalno ministarstvo financija, svako u okviru svoje nadležnosti.

Korisnici Programa novčanih podrški su klijenti upisani u Registar poljoprivrednih gospodarstava/Registar klijenata.

Program je objavljen u "Službenim novinama FBiH", broj 25/24 i može se pronaći na web stranici Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva: FMPVŠ