Rukovoditelj Službe: 

Martin Grujo, dipl. pravnik, pomoćnik Općinskog načelnika


alt +387 (0)32/ 895-297, 032/893-479. 032/899-447,
alt +387 (032)/893-514 mob: 063/719-158
E-Mail- martin.grujo@usora.com

U okviru Službe obavljaju se stručni, administrativni i drugi poslovi koji se odnose na:

 • praćenje, izvršavanje, nadzor i konkretna primjena zakona, propisa i drugih normativnih akata u upravnom postupku, uredskom poslovanju, zdravstvenoj zaštiti, socijalnoj zaštiti, radu, zaštiti obitelji prognanika i izbjeglih osoba, civilne žrtve rata, ostvarivanje prava ratnih vojnih invalida, članova njihovih obitelji, članova obitelji poginulih i umrlih branitelja, te demobiliziranih branitelja, zaštita osobnih prava i interesa djeteta od nasilja, zlostavljanja, spolnih zlouporaba, omladinska politika i obrazovanje;
 • svi oblici izravnog i konkretnog postupanja koje propisuju federalni i kantonalni Zakoni, a koji se stavljaju u nadležnost ove Službe;
 • poslovi upravljanja ljudskim potencijalima;
 • vođenje personalnih dosjea djelatnika; - poslovi praćenja funkcioniranja mjesnih zajednica;
 • poslovi vođenja matičnih knjiga (matičara);
 • poslovi ovjere potpisa, rukopisa i prijepisa;
 • poslovi pisarnice i arhive;
 • poslovi umnožavanja materijala i daktilografski poslovi;
 • poslovi prijevoza za službene potrebe i održavanje voznog parka;
 • poslovi održavanja higijene u objektu Općine i oko objekta;
 • fizičko i protupožarno osiguranje objekta Općine kao i pokretne imovine;
 • poslovi otpreme i dopreme pošte;
 • organiziranje svečanosti;
 • poslovi vezani za prosvjetu (predškolsko, osnovno, srednje i visoko obrazovanje);
 • korištenje kulturno-povjesnog i prirodnog naslijeđa, muzejsku, likovnu, kazališnu, glazbenu, filmsku, izdavačku i knjižničnu djelatnost, pomaganje razvoja i rada kulturnih društava i udruga;
 • rješavanje o pravima branitelja, ratnih vojnih invalida, članova njihovih obitelji,
 • obitelji poginulih, umrlih i nestalih branitelja i demobiliziranih branitelja;
 • priprema Odluka iz domena Službe za OV-e;
 • podrška i suradnja sa svim službama Općine.