Rukovoditelj Službe: 

Martin Grujo, dipl. pravnik, pomoćnik Općinskog načelnika


alt +387 (0)32/ 895-297, 032/893-479. 032/899-447,
alt +387 (032)/893-514 mob: 063/719-158
E-Mail- martin.grujo@usora.com

U okviru Službe obavljaju se stručni, administrativni i drugi poslovi koji se odnose na:

 • praćenje, izvršavanje, nadzor i konkretna primjena zakona, propisa i drugih normativnih akata u upravnom postupku, uredskom poslovanju, zdravstvenoj zaštiti, socijalnoj zaštiti, radu, zaštiti obitelji prognanika i izbjeglih osoba, civilne žrtve rata, ostvarivanje prava ratnih vojnih invalida, članova njihovih obitelji, članova obitelji poginulih i umrlih  branitelja, te demobiliziranih branitelja, zaštita osobnih prava i interesa djeteta od nasilja, zlostavljanja, omladinska politika i obrazovanje,
 •  svi oblici izravnog i konkretnog postupanja koje propisuju federalni i kantonalni zakoni a koji se stavljaju u nadležnost ove Službe,
 • poslovi upravljanja ljudskim potencijalima,
 •  vođenje personalnih dosjea djelatnika,
 •  poslovi praćenja funkcioniranja mjesnih zajednica,
 •  poslovi vođenja matičnih knjiga (matičara),
 •  poslovi ovjere potpisa, rukopisa i prijepisa,
 •  poslovi pisarnice i arhive,
 •  poslovi umnožavanja materijala i daktilografski poslovi,
 •  poslovi prijevoza za službene potrebe i održavanje voznog parka,
 •  poslovi održavanja higijene u objektu Općine i oko objekta,
 •  fizičko i protupožarno osiguranje objekta Općine kao i pokretne imovine,
 •  poslovi otpreme i dopreme pošte,
 •  organiziranje svečanosti,
 •  poslovi vezani za prosvjetu (predškolsko, osnovno, srednje i visoko obrazovanje), korištenje kulturnopovjesnog i prirodnog naslijeđa, muzejsku, likovnu, kazališnu, glazbenu, filmsku, izdavačku i knjižničnu djelatnost, pomaganje razvoja i rada kulturnih društava i udruga,
 • rješavanje o pravima branitelja, ratnih vojnih invalida, članova njihovih obitelji, obitelji poginulih, umrlih i nestalih branitelja i demobiliziranih branitelja,
 •  priprema Odluka iz domena Službe za OV-e,