Na temelju članka 41.Statuta općineUsora (”Službeni glasnik općine Usora” broj: 5/17 i 6/23) i članka 3.  Odluke o kriterijima, načinu i postupku raspodjele sredstava iz tekućeg granta, odnosno transfera za kulturne djelatnosti i manifestacije u Općini Usora(“Službeni glasnik općine Usora” broj:5/24),Općinski načelnik raspisuje:

 Javni poziv 

za odabir programa koji će se sufinancirati iz Proračuna Općine Usora za 2024. godinu – transfer za kulturne djelatnosti i manifestacije

Preuzmite:
1. javni-poziv-transfer-za-kulturne-djelatnosti-i-manifestacije
2. smjernice
3. prijavni-obrazac-kultura-2024