Usora, 31.8.2023. godine - U uredu Općinskog načelnika potpisan je ugovor o izvođenju radova na projektu „Ljetno održavanje cesta“ s grupom ponuditelja „Penava-Kop“ d.o.o. Žabljak, Usora i „Ćosićpromex“ d.o.o. Žabljak, Usora.

U ime općine Usora ugovor je potpisao Općinski načelnik Zvonimir Anđelić dipl. ing. građ., a u ime izvođača radova ovlašteni predstavnik Josip Penava. 


Vrijednost ugovorenih radova iznosi 115.035,28 sa uključenim PDV-om, a rok za izvođenje radova je 60 kalendarskih dana, od dana uvođenja u posao od strane Nadzora.


Ugovor o nadzoru nad radovima potpisan je s „IngArt“ d.o.o. Usora, prema ranije provedenom postupku i zaključenom okvirnom sporazumu. Pojedinačni ugovor ispred nadzora potpisao je Mario Čolić dipl. ing. građ.


Za koordinatora na ovom projektu ispred Općine Usora imenovan je Goran Tadić, mag.ing.aedif. koji je i nazočio potpisu ugovora.