Služba za gospodarstvo i financije kao nadležno općinsko tijelo uprave za pripremu propisa za koji je predviđeno provođenje javne rasprave, sukladno članku 4. Odluke o javnim raspravama u Općini Usora („Službeni glasnik Općine Usora“, broj 6/23) obavještava javnost, posebice pravne i fizičke osobe koje obavljaju gospodarsku djelatnost, da je započeo rad na pripremi propisa koji donosi Općinsko vijeće.

Riječ je o Nacrtu Odluke o komunalnim pristojbama kojom će se ovaj općinski propis uskladiti sa stavovima Ustavnoga suda Federacije BiH navedenim u Presudi U-9/22 od 15.9.2022. godine kojom je za pojedine odredbe Odluke o komunalnim pristojbama („Službeni glasnik Općine Usora“, broj: 10/14, 1/18 i 7/20) utvrđeno da nisu u suglasnosti s Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine. Presuda Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj: U-9/22 od 15.9.2022. godine objavljena je u Službenom glasniku Općine Usora broj 2/23.

Planira se nakon provođenja javne rasprave da se nova Odluka o komunalnim pristojbama usvoji na Općinskom vijeću Usora do kraja 2023. godine, tako da bi njena primjena započela od 1.1.2024. godine.