Na temelju članka 57. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Usora («Službeni glasnik Općine Usora» broj:8/17):

 

S A Z I V A M

 

XXI (dvadesetprvu) redovitu sjednicu Općinskog vijeća Usora, koja će se održati dana 20.4.2023. godine (četvrtak), sa početkom u 16:10 sati u dvorani za sjednice Općinskog vijeća Usora

 

D N E V N I  R E D

 

1.        Usvajanje Zapisnika sa XX(dvadeste) redovite sjednice Općinskog vijeća Usora;

2.        Vijećnička pitanja;

3.        Obraćanje načelnika;

4.        Nacrt Odluke o usvajanju Programa poticaja za razvoj gospodarstva za 2023. godinu;

5.        Nacrt Odluke o usvajanju Programa novčanih poticaja za unaprjeđenje primarne poljoprivredne proizvodnje u 2023. godini;

6.        Prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja Općine Usora za 2023. godinu

7.        Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o adresnom sustavu Općine Usora i označavanju naseljenih mjesta, ulica i trgova nazivima, te zgrada brojevima;

8.        Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Pravilnik o vrstama vlastitih javnih prihoda Općine Usora broj:02-11-129/23 od 31.3.2023. godine;

9.        Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Plan upisa učenika u I razred MSŠ „Stjepana Radića“ Žabljak u školskoj 2023./2024. godini;

10.   Godišnje izvješće o poslovanju JU Opća knjižnica Usora za razdoblje od 1.1.2022. do 31.12.2022. godine;

11.   Godišnje izvješće o poslovanju J.P.U. „Ivančica“ Usora za razdoblje od 1.1.2022. do 31.12.2022. godine;

12.   Izvješće o izvršenju Proračuna Općine Usora za razdoblje od 1.1.2022. do 31.12.2022. godine;

13.   Izvješće o vodoopskrbnom sustavu i kanalizaciji na području Općine Usora za 2022. godinu;

14.   Izvješće o stanju u oblasti braniteljsko invalidske zaštite na području Općine Usora za 2022. godinu;

15.   Informacija o zdravstvenom vijeću.

 

Dostaviti:                                                                             

1. Načelnik Općine Usora,

2. Vijećnici Općine Usora 1-13,                                                                             PREDSJEDATELJ OV-a

3. Pomoćnici načelnika 1-4,                                                                                 Anto Matić, dipl.pravnik

4. MZ Općine Usora 1-9,J.P.U. „Ivančica“ Usora

5. Radio postaja Usora, Općinska pravobraniteljica,

6. OSCE Terenski ured Zenica,JU Opća knjižnica Usora;

8.Pismohrana