sindikat1Usora, 05.12.2018. - Općinski načelnik Zvonimir Anđelić, dipl. ing. građ. održao je radni sastanak sa predsjednikom sindikalne organizacije Općine Usora Zvonkom Miškić, te je sukladno važećim zakonskim propisima, usuglašena i potpisana visina osnovice za obračun plaće za uposlenike Općinskog organa uprave Općine Usora za 2019. godinu u iznosu od 290,00 KM.

 

vlada-zdk1Temeljem članka 4. Stavak 1. Odluke Vlade Zeničko-dobojskog kantona broj 02-14-29462/09 i broj 02-14-28971/10 o utvrđivanju uvjeta i postupka za izradu i donošenje Programa utroška sredstva u razdjelu 22, Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, proračunska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614300, pozicija „Transfer za sport“ Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona raspisuje:

JAVNI POZIV
Za dostavljanje prijava za dodjelu sredstava za sport iz Proračuna Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu
 

vlada-zdk1Na osnovu člana 18. stav 1. Zakona o kantonalnim ministarstvima i drugim tijelima kantonalne uprave ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 10/15.), Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona raspisuje:       

JAVNI POZIV

za dostavljanje prijava za dodjelu sredstava sa I „Transfera za kulturne manifestacije i izdavačku djelatnost“, II „Transfera za omladinske projektne aktivnosti“ i III „Transfera za zaštitu kulturno-historijskih spomenika“, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2019. godinu

 

IMG 8112Dana 16.11.2018. godine u sali Općinskog vijeća Usora održano je predstavljanje deset projekata Omladinske banke koji su na području općine Usora realizirani u protekloj godini. U prisustvu Općinskog načelnika Zvonimira Anđelića, koordinatora Omladinske banke za Usoru Bore Glamatovića, direktora Programa Omladinske banke Željka Paukovića, te nositelja realizacije projekata predstavljeni su ukratko svi projekti.

 

IMG 8107Potpisivanjem Memoranduma o suradnji Fondacija Mozaik i općina Usora dogovorili su partnerski nastavak razvoja programa Omladinska banka Usora uključujući i potporu mikrobiznisima mladih te razvoju društvenog poduzetništva mladih, investiranju u razvoj prototipa i pokretanju društvenih biznisa kroz Mozaik impakt inkubator u razdoblju siječanj 2019 - prosinac 2022. godine.

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>
Page 10 of 110