Na temelju članka 57. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Usora («Službeni glasnik Općine Usora» broj:8/17):

 

S A Z I V A M

 

XXII (dvadesetdrugu) redovitu sjednicu Općinskog vijeća Usora, koja će se održati dana 1.6.2023. godine (četvrtak), sa početkom u 16:10 sati u dvorani za sjednice Općinskog vijeća Usora

 


Preuzmite:
1. saziv-za-xxii-redovitu-sjednicu-ov-a