Dvadesettreća (XXIII.) redovita sjednica Općinskog vijeća Usora,  održati će se dana 19.7.2023. godine (srijeda), sa početkom u 16:10 sati u dvorani za sjednice Općinskog vijeća Usora, sa slijedećim dnevnim redom:


 1. Usvajanje Zapisnika sa XXII(dvadestdruge) redovite sjednice Općinskog vijeća Usora;
 2. Vijećnička pitanja;
 3. Obraćanje načelnika;
 4. Prijedlog Statutarne odluke o izmjeni Statuta Općine Usora;
 5. Prijedlog Odluke o neposrednoj zamjeni nekretnina;
 6. Prijedlog Odluke o usvajanju Programa novčanih poticaja za unapređenje primarne poljoprivredne proizvodnje u 2023. godini;
 7. Prijedlog Odluke o usvajanju Programa poticaja za razvoj gospodarstva za 2023. godinu;
 8. Prijedlog Odluke o javnim raspravama u općini Usora
 9. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama Pravilnika o koeficijentima i platnim razredima J.P.U. „Ivančica“ Usora;
 10. Prijedlog Zaključka o prihvatanju Zahtjeva J.P.U. „Ivančica“ Usora za osiguravanjem dodatnih sredstava;
 11. Prijedlog Zaključka o usvajanju Obrazca godišnjeg izvješća o radu i poslovanju i Obrazca godišnjeg financijskog izvješća Mjesnih zajednica Općine Usora;
 12. Izvješće o radu mjesnih zajednica za 2022. godinu;
 13. Izvješće o kapitalnim ulaganjima i projektima za 2022. godinu;
 14. Izvješće o radu Povjerenstva za utvrđivanje prometne/tržišne vrijednosti nekretnina za razdoblje 1.1.2023. do 31.12.2023. godine;
 15. Dostava Informacije o DOP-u za 2024.-2026. godinu;
Predsjedatelj OV-a Usora
Anto Matić