1Usora 08.05.2017. – Danas su u uredu Općinskog načelnika Zvonimira Anđelić potpisani ugovori za sanaciju prometnica u općini Usora. U potpisivanju ugovora sudjelovali su pored Općinskog načelnika i Kasim Hajdić, direktor HAJDIĆ d.o.o. Maglaj, kao izvođač radova, Mario Čolić, direktor „INGART“ d.o.o. Usora, kao nadzorni organ nad izvođenjem radova, te Dario Katić, pomoćnik Načelnika u Službi za geodetske poslove, katastar nekretnina, imovinsko-pravne poslove i urbanizam i Anto Bonić, pomoćnik Načelnika u Službi za gospodarstvo i financije.

 

fmpvsNa osnovu člana 13. stav 4. Zakona o novčanim podrškama u poljoprivredi i ruralnom razvoju ("Službene novine Federacije BiH", broj 42/10), federalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva donio je novi Pravilnik o načinu i uslovima ostvarivanja novčane podrške po modelu poticaja proizvodnji (Službene novine FBiH br. 32/17) koji je 28.04.2107.g. objavljen u Službenim novinama Federacije BiH br. 32.

 

IMG 1724Dana 04.05. 2017 u kabinetu Načelnika općine Usora Zvonimira Anđelić u prisustvu direktora poduzeća "Simpro gradnja" d.o.o. Borislava Perić i predsjednika MZ Makljenovac Borislava Pranjić sklopljen je Ugovor o izvođenju radova na sanaciji klizišta lokalitet Grič, MZ Makljenovac u visini 2.000,58 KM (slovima: dvijetisuće i 58/100). Nakon provedene javne nabave i prikupljenih ponuda odabrana je pomenuta firma kao najpovoljnija sa cijenom i najkraćim rokom izvedbe radova. Sredstva su obezbijeđena iz posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća.

 
Javna rasprava o Nacrtu Odluke o grobljima
PDF Print E-mail

IMG 0530Na temelju članka 93. Statuta općine Usora („Službeni glasnik općine Usora“ broj 2/08), Odluke o javnim raspravama u općini Usora („Službeni glasnik općine Usora“ broj 2/06), Zaključka Općinsko vijeća Usora broj 01-05-180/13 od 25.04.2017. godine, Općinski načelnik upućuje

J A V N I P O Z I V

za sudjelovanje u javnoj raspravi o Nacrtu Odluke o grobljima, obavljanju pogrebnih poslova i održavanju groblja i njihove prateće infrastrukture na području općine Usora

 

prezentacija ctu-ipkinUsora, 03.05.2017. - Danas je nositelj izrade, firma CTU - IPKIN d.o.o. Bijeljina održao prezentaciju okončane II. faze izrade Projekta detaljnih hidrogeoloških istraživanja programirane za realizaciju geofizičkih reflektivno seizmickih istraživanja po modificiranom programu istraživanja, usuglašenom i odobrenom od strane Ugovornog organa, Ministarstva za gospodarstvo ZDŽ i Korisnika, Općine Usora.

 

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>
Page 8 of 77