ov 27032015aNa tekst Uredništva službenih internet stranica općine Usora od 28.03.2015. godine, dat je Demanti Klubova političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću općine Usora.

Autor teksta sa osvrtom na izvanrednu sjednicu Općinskog vijeća Usora, na kojoj nije usvojen općinski Proračun, je Anto Bonić, dipl.ing., pomoćnik načelnika za gospodarstvo i financije, a objavilo ga je Uredništvo, sukladno utvrđenoj metodologiji rada. 

Demanti koji se puno ne referira na objavu na koju se daje, prenosimo dolje u cjelosti, uz naznaku kako Općinski načelnik Ilija Nikić nije na bilo koji način sudjelovao u kreiranju objavljenog sadržaja na koji se podnosi demanti.

 
Presuda Ustavnog suda FBiH
PDF Print E-mail

Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine, odlučujući o zahtjevu načelnika Općine Usora za zaštitu prava na lokalnu samoupravu u svezi Zakona o osnovnoj školi i Zakona o srednjoj školi, na temelju članka IV.C.10.(3) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine u svezi s Amandmanom XCVI na Ustav Federacije Bosne i Hercegovine, nakon sjednice Suda bez javne rasprave, održane 24.02.2015. godine, donio je presudu kojom se utvrđuje da je Zeničko-dobojski kanton povrijedio prava Općine Usora na lokalnu samoupravu, jer nije prenio ovlaštenja u svezi sa osnovnim i srednjim obrazovanjem na ovu općinu.

 

Predstavnici Agencije FIPA, zajedno sa predstavnicima Općine Usora g. Ilijom Nikićem i g. Antom Bonićem su 19. marta 2015. godine posjetili firmu Metal Construction & Engineering d.o.o. Usora gdje su razgovarali sa vlasnikom g. Velidom Muharemovićem, direktorom g. Zaimom Mevićem i sa strateškim partnerom iz Italije g. Angelom Cafanom.

 

altUSORA, 27.03.2015. - Općinsko vijeće Usora nije usvojilo na izvanrednoj sjednici prijedlog Proračuna općine Usora za 2015. godinu.

Ovo je bila treća sjednica Općinskog vijeća na kojoj vijećnici/e nisu u potrebnoj većini od sedam vijećnika donijeli Proračun za ovu godinu. Budući da Odluka o privremenom financiranju vrijedi samo do 31. ožujka, nakon toga dana prestaju sva financiranja iz općinskog proračuna, koja nisu obuhvaćena tom odlukom. Time se ustvari blokira rad općine i onemogućuje ostvarivanje njene funkcije, onemogućava se realiziranje programa i projekata, kao i doznačavanje sredstava korisnicima općinskog Proračuna i svih izdvajanja koja se financiraju kroz općinski Proračun.

 

edukacija2U četvrtak, 26. ožujka 2015. okončan je trodnevni seminar na temu Upravljanje projektnim ciklusom i priprema projekata za fondove EU, koji su održali predstavnici Regionalne razvojne agencije za regiju Centralna BiH u suradnji sa općinom Usora.

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>
Page 8 of 55