video nadzor_ilustracijaUsora, dana 30.06.2017. godine - nakon desetodnevnog probnoga rada od strane imenovanog povjerenstva i predstavnika agencije za zaštitu ljudi i imovine Garda d.o.o. Tešanj izvršena je primopredaja prema ugovoru instaliranog sustava videonadzora na objektu matičnog ureda općine Usora. Primopredaja je uključivala i konačni obračun izvršenih radova, te preuzimanje prateće tehničke dokumentacije, tako da počinje teći garancijski rok u kojemu će agencija Garda pružati i tehničku podršku. Obveza instaliranja sustava videonadzora propisana je Pravilnikom o tehničkoj zaštiti objekata i prostora za smještaj i čuvanje matičnih knjiga, spisa i matičnog registra.


 
lugovi-trava-kosidbaOpćinski načelnik općine Usora raspisuje Javni natječaj za dodjelu na privremeno korištenje zemljišta državne svojine u svrhu košnje trave u 2017. godini, u ukupnoj površini od 92.848 m2 i to katastarskih čestica naznačenih kao:
a) k.č. broj 4173/1 zvana „Lugovi“, po kulturi Njiva 2.klase u površini od 92157 m²;
b) k.č. broj 4173/6 zvana „Lugovi“, po kulturi Njiva 2.klase u površini od 691 m².
Sve upisane u posjedovni list broj: 243 za katastarsku općinu Omanjska.
 
 

img 9648 Na temelju članaka 44. i 46. Poslovnika o radu Općinskog vijeća općine Usora («Službeni glasnik općine Usora» broj:5/05 i 7/05):

S A Z I V A M 

VIII. (osmu) redovitu sjednicu Općinskog vijeća općine Usora koja će se održati dana 30.06.2017. godine (petak) sa početkom u 16:00 sati u dvorani za sjednice Općinskog vijeća općine Usora

 
pano opcina_usora1Povodom Ramazanskog bajrama,
Svim vjernicima islamske vjere u Općini Usora, kao i susjednim općinama, upućujemo najiskrenije čestitke u prigodi Ramazanskog bajrama.
Želimo da u miru i blagostanju provedete Bajramske blagdane, blagoslovljeni u radosnom slavlju koje pruža obiteljsko i prijateljsko okruženje. 
Neka vam je čestit i radostan predstojeći Bajram.
                                                                                                             Općina Usora 
harnmonizacijaNa temelju članka 47. Zakona o prostornom uređenju i građenju ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj: 1/14 i 4/16), Služba za geodetske poslove, katastar nekretnina, imovinsko-pravne poslove i urbanizam, kao nositelj pripreme u postupku donošenja Urbanističkog plana dijela naseljenog mjesta Žabljak za razdoblje od 15 godina (2013. -2028.g), donosi s l i j e d e ć u:
 

 O B A V I J E S T

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>
Page 5 of 77