stipendija1Na osnovu Zaključka o davanju saglasnosti na Program utroška sredstava na poziciji „Tekući transfer za stipendiranje studenata“ Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2017. godinu, broj: 02-14-2623/17. od 23.02.2017. godine, Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona raspisuje:

N A T J E Č A J
 za dodjelu stipendija redovnim studentima prvog i drugog ciklusa studija s prebivalištem na području Zeničko-dobojskog kantona za akademsku 2016/2017. godinu
 

01Iza članova Karate kluba Usora uspješan je natjecateljski vikend. Proteklih dana prva ekipa nastupala je u Bratislavi na jakom međunarodnom turniru i donijela 3 brončane medalje u borbama. Druga ekipa, tj. mlade nade, nastupili su u nedjelju u Banja Luci na Bushido open - 2017. Banja Luka gdje su osvojene 4 medalje u katama. 

 

img 0900Savez općina i gradova FBIH je u petak 24.03.2017. godine sa početkom u 10:00 sati u dvorani Općinskog vijeća Usora, održao jednodnevnu obuku za vijećnike Općinskog vijeća Usora „Što vijećnici trebaju da zanju o lokalnoj samoupravi“ sa ciljem da se pomogne novoizabranim vijećnicima i svim ostalim da steknu polazni uvid u funkcioniranje lokalne samouprave.

 

projekat-svi1Uspješno raliziran projekat “Mi želimo i možemo zajedno” u kojem su učestvovali učenici i profesori iz Mješovite srednje škole Stjepana Radića, gimnazije „Musa Ćazim Ćatić“ Tešanj i gimnazije „Jovan Dučić“ iz Doboja. U sklopu projekta održan je niz aktivnosti koje su realizirane 24. ožujka/marta 2017. godine (petak) u prostorijama Mješovite srednje škole Stjepana Radića, Žabljak – Usora.

 

fmpvsNapominjemo sve poljoprivrednike, potencijalne korisnike novčanih potpora, koji  u 2017. godini planiraju aplicirati za poticaje na kantonalnoj ili federalnoj razini, da su obvezni izvršiti ažuriranje podataka upisanih u Registar poljoprivrednih gospodarstava koji se vodi pri Službi za gospodarstvo i financije Općine Usora najkasnije do 31.03. tekuće godine, kako bi se njihovo poljoprivredno gospodarstvo vodilo kao aktivno.    

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>
Page 4 of 70